Second-To-Die-forsikring Definisjon

En andre-til-død-forsikring er en livsforsikring som dekker to personer, vanligvis et ektepar. Dødsfallsstønaden utbetales først etter at den andre dør. Annen-til-dø-forsikring kan være en god måte å hjelpe til med å dekke eiendomsskatt.

Hvilken er den beste tidsplanen?

Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, ettersom den beste livsforsikringen for hver person vil variere avhengig av personens individuelle omstendigheter. Noen faktorer som må vurderes når du velger en livsforsikringspolise inkluderer dødsfallsbeløpet, terminlengden, premiekostnaden og om polisen inkluderer tilleggsfunksjoner eller ryttere.

Hvilken type forsikring vil utbetale dødsfallsytelsene etter at den andre personen dør hvis den dekker to eller flere liv? Den typen politikk som vil betale dødsfallsfordelene etter at den andre personen dør hvis den dekker to eller flere liv kalles en "felles livsforsikring." Denne typen forsikring utbetaler dødsfordelen til den gjenlevende forsikringstakeren etter at den første forsikringstakeren dør. Hvis det er to forsikringstakere på forsikringen, utbetales dødsfallsytelsen til den gjenlevende forsikringstakeren etter at den andre forsikringstakeren dør. Hvilken forsikring vil utbetale ytelser ved den andre forsikredes død? Forsikringen som vil utbetale ytelser ved dødsfallet til den andre forsikrede, er polisen med dødsfallsforsikringen. Denne bestemmelsen utbetaler vanligvis en dødsfallsstønad til den navngitte mottakeren ved den forsikredes død. Hva er felles liv første død? Felles liv første død er en type livsforsikring som dekker to personer, vanligvis ektefeller. Forsikringen utbetaler en dødsfallsstønad til den gjenlevende ektefellen når den første ektefellen dør. Denne typen forsikring kan være et godt alternativ for par som ønsker å forsikre seg om at deres ektefelle vil bli tatt hånd om økonomisk hvis de dør først. Hva skjer med livsforsikring hvis begge foreldrene dør? Hvis begge foreldrene dør, utbetales livsforsikringene deres til mottakerne. Mottakerne kan bruke pengene til å dekke begravelse og andre utgifter, eller de kan investere dem og bruke dem til å forsørge seg selv eller familiene sine.