Second-To-Die-forsikring Definisjon

En andre-til-død-forsikring er en livsforsikring som dekker to personer, vanligvis et ektepar. Dødsfallsstønaden utbetales først etter at den andre dør. Annen-til-dø-forsikring kan være en god måte å hjelpe til med å dekke eiendomsskatt. Hvilken er den beste tidsplanen? Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, ettersom den beste livsforsikringen for hver person vil … Les mer