Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (CFF) Formel og beregninger

Formelen for kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (CFF) brukes til å beregne kontantstrømmen som et selskap har generert fra sine finansieringsaktiviteter. Dette inkluderer aktiviteter som utstedelse av ny egenkapital, utstedelse av ny gjeld og tilbakebetaling av eksisterende gjeld. CFF-formelen er: CFF = (E – D) + (P – R) hvor: E = Utstedelse av ny egenkapital D … Les mer

Forstå boliglån med variabel rente

Et boliglån med flytende rente er en type boliglån hvor renten ikke er fast og kan svinge over tid. Dette betyr at dine månedlige tilbakebetalinger kan gå opp eller ned avhengig av endringer i markedet. Boliglån med variabel rente starter vanligvis med en lavere rente enn fastrentelån, men dette kan endre seg over tid. Mange … Les mer

Revisjonsbevis

Revisjonsbevis er informasjonen som brukes av revisorer for å komme til konklusjoner som de kan basere sine meninger på. Dette beviset samles inn under revisjonsprosessen og brukes til å støtte revisors oppfatning om regnskapet. Bevistypene som brukes av revisorer inkluderer: 1. Fysiske bevis – dette er konkrete bevis som kan sees og undersøkes, for eksempel … Les mer