Negativ forsikring

Negativ sikkerhet er en type sikkerhet som vanligvis gis av en uavhengig revisor for å gi sikkerhet for at det ikke er vesentlig feilinformasjon i regnskapet til en enhet. Denne typen sikkerhet gis typisk i form av et negativt bekreftelsesbrev, som er et brev der revisor sier at de ikke har funnet vesentlig feilinformasjon i regnskapet.

Hva er to eksempler på forsikringsleverandører?

Det finnes mange forskjellige typer forsikringsgivere, men to av de vanligste er uavhengige revisorer og aktuarer.

Uavhengige revisorer gir forsikringstjenester til sine kunder ved uavhengig å verifisere nøyaktigheten og fullstendigheten til regnskaper og annen finansiell informasjon. Denne typen forsikring er viktig for å bidra til å sikre at investorer og andre brukere av finansiell informasjon har tillit til informasjonen de bruker.

Aktuarer tilbyr forsikringstjenester ved å vurdere den økonomiske risikoen forbundet med visse hendelser, som død, sykdom eller pensjonering. De bruker sin ekspertise innen matematikk og statistikk for å beregne sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og for å hjelpe kundene deres med å ta informerte beslutninger om hvordan de skal håndtere disse risikoene.

Hva er typene sikkerhet ved revisjon?

Det er tre typer sikkerhet ved revisjon:

1. Rimelig sikkerhet
2. Begrenset sikkerhet
3. Ingen sikkerhet Hva er negativ ekstern bekreftelse? Negativ ekstern bekreftelse er når en bruker eller ekstern part gir tilbakemeldinger som ikke er i samsvar med selskapets interne registreringer. Dette kan skape tvil om nøyaktigheten av journalene og kan kreve ytterligere undersøkelser.

Kan en revisjon være begrenset sikkerhet? Ja, en revisjon kan være begrenset sikkerhet. Men for at en revisjon skal anses som begrenset sikkerhet, må revisor gi uttrykk for forbehold eller fraskrivelse om regnskapet. Et oppdrag med begrenset sikkerhet er et oppdrag der revisor gir negativ forsikring om at det ikke er vesentlige endringer som bør gjøres i regnskapet for at det skal være i samsvar med god regnskapsskikk.

Hva er den høyeste grad av sikkerhet innen revisjon?

Den høyeste grad av sikkerhet i revisjon er "rimelig sikkerhet." Dette betyr at revisor har høy grad av tillit til at regnskapet er uten vesentlig feilinformasjon. Det er imidlertid alltid en viss risiko for at vesentlig feilinformasjon kan eksistere, selv når revisor har utført omfattende testing.