Parabolic SAR (Stopp og Revers) Indikator: Definisjon og bruk

Parabolic SAR (Stop and Reverse)-indikatoren er et verktøy som brukes av tradere for å bestemme når de skal gå inn og ut av handler.

Hva er ledende tekniske indikatorer?

Det er noen forskjellige typer tekniske indikatorer som brukes av analytikere for å forutsi fremtidige prisbevegelser i markedene. De vanligste ledende indikatorene er momentumindikatorer, glidende gjennomsnitt og støtte- og motstandsnivåer.

Momentum-indikatorer måler hastigheten på prisendringer og kan brukes til å identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold. Glidende gjennomsnitt jevner ut prisdata og kan brukes til å identifisere trender. Støtte- og motstandsnivåer er prisnivåer der markedet har en tendens til å snu retning.

Ledende indikatorer er ikke perfekte, og ingen enkelt indikator vil sannsynligvis gi perfekte signaler hele tiden. Men når de brukes i kombinasjon, kan ledende indikatorer gi en god idé om hvor markedet er på vei.

Hva er en stopp og omvendt rekkefølge?

En stopp- og reversordre er en type ordre som vanligvis brukes av tradere som prøver å fange opp kortsiktige reverseringer i markedet. Denne ordren er vanligvis plassert til en pris som er under gjeldende markedspris for lange posisjoner, eller over gjeldende markedspris for korte posisjoner. Ordren fylles deretter til neste tilgjengelige pris når markedsprisen når stoppprisen.

Hvordan beregnes SAR?

Beregningen av SAR er ganske enkel. Det første trinnet er å identifisere den siste høye og lave prisen. Fra disse to punktene tegnes en trendlinje ved å koble sammen topper eller nedturer. Neste trinn er å beregne SAR for perioden. SAR er ganske enkelt den høyeste høye eller laveste lave, avhengig av hva som er aktuelt, minus forrige periodes SAR. Det siste trinnet er å sette SAR for gjeldende periode lik forrige periodes SAR pluss den beregnede SAR.

Hva er omvendt handel?

Omvendt handel er en handelsstrategi som søker å kapitalisere på markedsreverseringer. En typisk omvendt handel vil innebære å selge et verdipapir når det er overkjøpt og kjøpe det når det er oversolgt.

Det finnes en rekke måter å identifisere markedsreverseringer på, men den vanligste er å bruke tekniske indikatorer som glidende gjennomsnitt, støtte- og motstandsnivåer og momentumoscillatorer.

Omvendt handel kan være en risikabel strategi, siden det ofte er vanskelig å time markedsreverseringer riktig. Det kan imidlertid være en givende strategi for handelsmenn som er i stand til å gjøre det.

Hva betyr SAR-verdi?

Begrepet "SAR" står for "stopp og revers", som er en teknisk analyseindikator som brukes til å identifisere potensielle vendepunkter i markedsprisen på et verdipapir. SAR beregnes ved hjelp av en formel som tar hensyn til forrige periodes høye og lave priser, samt åpningsprisen for inneværende periode.

SAR er typisk plottet som en linje på et kursdiagram, og når markedsprisen på et verdipapir når eller overstiger SAR for en gitt periode, anses det som et signal om at verdipapiret kan være modent for en reversering.