Oppgjørsagent

En oppgjørsagent er en enhet som er ansvarlig for den endelige leveringen av verdipapirer til den rettmessige eieren. Oppgjørsagenten er vanligvis en bank eller annen finansinstitusjon som holder verdipapirene på en konto på vegne av kjøperen til transaksjonen er fullført.

Hva er forskjellen mellom DVP og RVP?

Det er noen få viktige forskjeller mellom DVP og RVP som tradere bør være oppmerksomme på:

1. DVP-ordrer utføres til gjeldende markedspris, mens RVP-ordrer utføres til traderens spesifiserte pris.

2. DVP-ordrer gjøres opp umiddelbart, mens RVP-ordrer gjøres opp på slutten av dagen.

3. DVP-ordrer er underlagt markedsrisiko, mens RVP-ordrer ikke er det.

4. DVP-ordrer brukes vanligvis til små handler, mens RVP-ordrer vanligvis brukes til større handler. Hva står UPI for? UPI står for "Universal Payment Interface". Det er et system som tillater interbankoverføring av midler. Det er et online betalingssystem i sanntid som er designet for å være enkelt, sikkert og effektivt.

Hva er de 3 betalingsmåtene?

Det er tre primære betalingsmåter som brukes i handel:

1. Kontanter: Dette er den vanligste betalingsmåten, og er ganske enkelt handlingen for å bytte kontanter mot verdipapirer.

2. Kreditt: Denne betalingsmåten lar tradere kjøpe verdipapirer ved å bruke lånte midler. Dette kan gjøres gjennom en marginkonto hos en megler, eller på andre måter som å bruke kredittkort.

3. Derivater: Denne betalingsmåten bruker finansielle kontrakter for å utlede verdien av verdipapiret som omsettes. Dette kan gjøres gjennom futureskontrakter, opsjonskontrakter eller andre lignende instrumenter.

Hva er 4 typer oppgjør?

1. Spotoppgjør
2. Forwardoppgjør
3. Fremtidig oppgjør
4. Bytteoppgjør

Hva er forskjellen mellom DTC og NSCC?

Det er to hovedtyper av verdipapirbørser i USA: National Stock Exchange (NSX) og Depository Trust Company (DTC). Begge børsene spiller en viktig rolle i verdipapirmarkedet, men de har ulike funksjoner.

NSX er en børs hvor tradere kjøper og selger verdipapirer. NSX er regulert av Securities and Exchange Commission (SEC) og er medlem av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). NSX er en registrert nasjonal verdipapirbørs og er underlagt Securities Exchange Act av 1934.

DTC er en sentral depot for verdipapirer. DTC handler ikke med verdipapirer, men holder dem i varetekt for deltakerne. DTC er regulert av SEC og er medlem av American Stock Exchange (AMEX). DTC er ikke en registrert nasjonal verdipapirbørs.