Operasjonell risiko: hva det er, hvorfor det betyr noe, og eksempler

. Operasjonell risiko: Oversikt, viktighet og eksempler

Hva er de 4 hovedtypene for operasjonell risiko?

Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller feilslåtte interne prosesser, mennesker og systemer, eller fra eksterne hendelser.

De fire hovedtypene for operasjonell risiko er:

1. Mangelfulle eller mislykkede interne prosesser: Denne typen risiko kan oppstå når interne prosesser ikke er utformet eller implementert riktig, eller når de ikke følges. Eksempler inkluderer feil i regnskap eller journalføring, problemer med lagerstyring og dårlig kundeservice.

2. Mangelfulle eller mislykkede personer: Denne typen risiko kan oppstå når ansatte ikke er riktig opplært, når det er utilstrekkelig tilsyn, eller når det er personlighetskonflikter. Eksempler inkluderer ansattetyveri, svindel og feil.

3. Utilstrekkelige eller mislykkede systemer: Denne typen risiko kan oppstå når datasystemer ikke er riktig utformet eller implementert, når det er problemer med datasikkerhet, eller når systemene ikke er kompatible med hverandre. Eksempler inkluderer systemkrasj, tap av data og sikkerhetsbrudd.

4. Eksterne hendelser: Denne typen risiko inkluderer hendelser som er utenfor selskapets kontroll, slik som naturkatastrofer, terrorangrep og økonomiske nedgangstider.

Hva er 3 typer risiko?

1. Strategisk risiko: Dette er risikoen for at et selskap tar en feil beslutning når det gjelder dens overordnede strategi, for eksempel ved å ekspandere inn i et nytt marked som viser seg å være ulønnsomt.

2. Operasjonell risiko: Dette er risikoen for at et selskap gjør en feil i den daglige driften av sin virksomhet, for eksempel ved å miste en nøkkelkunde på grunn av dårlig kundeservice.

3. Finansiell risiko: Dette er risikoen for at et selskap tar en feil avgjørelse når det gjelder økonomistyring, for eksempel ved å ta for mye gjeld og bli overbelastet. Hva er operasjonelle risikofaktorer? Det er en rekke operasjonelle risikofaktorer som kan påvirke virksomheter. Disse inkluderer ting som forstyrrelser i forsyningskjeden, IT-feil, naturkatastrofer og ansattes feil. Selv om noen av disse faktorene er utenfor et selskaps kontroll, er det ofte skritt som kan tas for å redusere virkningen. For eksempel kan bedrifter investere i backup-systemer og redundant infrastruktur for å sikre kontinuitet i driften i tilfelle IT-svikt. De kan også sette på plass prosedyrer for å begrense potensialet for ansattes feil.

Hva er de fem hovedkategoriene for risiko?

1. Finansiell risiko: Dette er risikoen for at et selskap ikke vil være i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser, slik som nedbetaling av gjeld eller pensjonsutbetalinger.

2. Operasjonell risiko: Dette er risikoen for at et selskap ikke vil være i stand til å utføre sine forretningsaktiviteter, som å produsere eller selge produkter.

3. Samsvarsrisiko: Dette er risikoen for at en bedrift ikke overholder lover og regler, som for eksempel miljøforskrifter.

4. omdømmerisiko: Dette er risikoen for at et selskaps omdømme skades for eksempel av en skandale.

5. Strategisk risiko: Dette er risikoen for at et selskap ikke vil være i stand til å nå sine forretningsmål, for eksempel å bli markedsleder.

Hvilke av disse er eksempler på operasjonell risikohendelse?

Det finnes mange typer operasjonelle risikohendelser, men noen vanlige eksempler inkluderer:

-Datainnbrudd
-Cyberangrep
-Naturkatastrofer
-Forstyrrelser i forsyningskjeden
-IT-feil
-Menneskelig feil
-Svindel
-Slutt etter samsvar