Oljefeltdefinisjon

Oljefeltdefinisjon er prosessen med å finne og avgrense et oljefelt, som er en diskret ansamling av olje som er fanget under jordens overflate. Prosessen med definisjon av oljefelt begynner typisk med geologiske og geofysiske undersøkelser, som brukes til å identifisere potensielle oljeførende formasjoner. Når et potensielt oljefelt er identifisert, utføres det typisk leteboringer for å bekrefte tilstedeværelsen av olje og for å vurdere feltets potensielle produktivitet.

Hva er forskjellen mellom oljeblokk og oljefelt?

Hovedforskjellen mellom en oljeblokk og et oljefelt er at en oljeblokk er et spesifikt område innenfor et oljefelt som er leid av et selskap eller enkeltperson for leting og boring, mens et oljefelt er et større område som evt. leies av flere selskaper og inneholder flere oljeblokker.

En oljeblokk er vanligvis mye mindre enn et oljefelt, og leies typisk for en periode på 3-5 år. Leietaker har enerett til å lete og bore etter olje innenfor blokkens grenser. Dersom det oppdages olje, kan leietaker bygge ut oljefeltet og starte produksjonen.

Et oljefelt er derimot et større område som kan leies av flere selskaper. Oljefelt kan leies for en periode på 10-20 år. Innenfor et oljefelt kan det være flere oljeblokker, hver leid av et annet selskap.

Oljefelt bygges typisk ut av et enkelt selskap, som deretter borer etter olje innenfor feltets grenser. Hvis flere selskaper leier ulike blokker innenfor et oljefelt, er hvert selskap ansvarlig for å utvikle sin egen blokk.

Størrelsen på en oljeblokk eller et oljefelt kan variere avhengig av geografisk område. I noen tilfeller kan en oljeblokk være så liten som noen få dekar, mens et oljefelt kan spenne over flere tusen dekar. Hvor kommer mest olje fra? Mesteparten av oljen kommer fra Midtøsten, spesielt fra land som Saudi-Arabia, Irak og Kuwait. Andre store oljeproduserende regioner inkluderer Russland, USA og Canada. Hvordan er et oljefelt forskjellig fra et oljeraffineri? Et oljefelt er et sted hvor råolje utvinnes fra bakken. Et oljeraffineri er et anlegg der råolje behandles og raffineres til nyttige produkter som bensin og diesel. Hvor er verdens største oljefelt? Verdens største oljefelt er Ghawar-feltet i Saudi-Arabia.

Hvor tykke er oljefeltene? Oljefelt kan finnes i en rekke tykkelser, avhengig av geografisk plassering og type oljefelt. For eksempel er Bakken-formasjonen, som ligger i North Dakota og Montana, anslått til å være rundt 3000 fot tykk. The Permian Basin, som ligger i Texas og New Mexico, er et av de største oljefeltene i verden og er estimert til å være rundt 8000 fot tykke.