Net-Worth-sertifikat

Et formuesertifikat er et dokument som viser en persons eller bedrifts eiendeler og forpliktelser, og brukes til å beregne den enkeltes eller bedriftens nettoformue. Sertifikatet brukes vanligvis av banker og andre finansinstitusjoner for å vurdere en persons eller bedrifts økonomiske helse og kredittverdighet. Hvorfor kalles det balanse? Begrepet "balanse" er avledet av at eiendeler og gjeld alltid er like. Denne likheten skyldes at alle eiendeler enten er finansiert med gjeld eller egenkapital, og alle gjeld enten til kreditorer eller aksjeeiere.

Hvordan beregner jeg nettoformuen i Excel?

Nettoformue beregnes til å være differansen mellom en persons totale forpliktelser og totale eiendeler.

Totale eiendeler er alle verdiene som en person eier, mens total forpliktelse er alle pengene som en person skylder.

For å beregne nettoformuen i Excel må du først liste opp alle eiendelene dine og deres tilsvarende verdier i én kolonne. Deretter, i kolonnen ved siden av, liste opp alle dine forpliktelser og deres tilsvarende verdier.

Til slutt, i cellen under din siste eiendel og forpliktelse, skriv inn formelen "=SUM(eiendelskolonneceller)-SUM(forpliktelseskolonneceller)". Dette vil gi deg din nettoverdi.

Hvordan laster jeg ned et nettoverdisertifikat?

Det første trinnet er å logge på nettbankkontoen din. Når du er logget på, finner du kontosammendragssiden for kontoen du ønsker å laste ned et nettoverdisertifikat for. På denne siden bør du se en knapp eller lenke merket "Last ned nettoverdisertifikat." Klikk på denne knappen/lenken, og en PDF av nettoverdisertifikatet vil lastes ned til datamaskinen din. Hvor er nettoformuen i balansen? Nettoverdi er ikke spesifikt identifisert på en balanse, men den kan beregnes ved å trekke totale forpliktelser fra totale eiendeler. Hva er et annet navn for balanse? Det andre navnet på balanse er oppstilling av finansiell stilling.