Mikrokreditt

Mikrokreditt er en type finansiell tjeneste som tilbyr smålån til gründere, bønder og andre lavinntektsindivider som mangler tilgang til tradisjonelle banktjenester. Mikrokredittlån brukes vanligvis til å finansiere små bedrifter eller for å dekke grunnleggende behov som bolig, utdanning eller medisinsk behandling.

Mikrokredittprogrammer krever vanligvis lavere rentesatser enn tradisjonelle långivere, og de tilbyr ofte andre tjenester som forretningsopplæring og utdanning i finansiell kompetanse. Mens mikrokredittlån kan være nyttig for å styrke lavinntektsindivider og stimulere økonomisk vekst, hevder noen kritikere at de høye rentene og mangelen på åpenhet knyttet til mange mikrokredittprogrammer kan fange låntakere i en gjeldssyklus. Hva er generelt løpetiden på mikrokredittlån? Det er ingen svar på dette spørsmålet, da varigheten av mikrokredittlån kan variere avhengig av utlåner, lånebeløpet og låntakerens tilbakebetalingshistorikk. Mikrokredittlån har imidlertid vanligvis kortere løpetid enn tradisjonelle lån, og de fleste lån tilbakebetales innen ett til to år.

Hva er de tre delene av et lån? De tre delene av et lån er hovedstolen, renten og sikkerheten. Hovedstolen er mengden penger som er lånt. Rentene er beløpet som betales tilbake til utlåner i tillegg til hovedstolen. Sikkerheten er eiendelen som brukes som sikkerhet for lånet. Er mikrokreditt det samme som mikrofinans? Mikrokreditt er en type mikrofinansiering som spesifikt refererer til yting av smålån til fattige gründere og små bedrifter. Mikrofinans er et bredere begrep som omfatter et bredt spekter av finansielle tjenester, inkludert sparing og lån, til lavinntektsindivider og husholdninger.

Hvem oppfant mikrokreditt?

Mikrokreditt er en type utlån som lar enkeltpersoner eller små bedrifter få tilgang til smålån. Lånene brukes typisk til arbeidskapital, og låntakeren betaler tilbake lånet med renter over tid.

Begrepet mikrokreditt ble først introdusert av Muhammad Yunus, en bangladeshisk økonom, på 1970-tallet. Yunus mente at smålån kunne brukes til å hjelpe fattige mennesker med å starte eller utvide virksomheter, og til slutt løfte seg ut av fattigdom.

Yunus og teamet hans i Grameen Bank begynte å gi smålån til landsbyboere i Bangladesh tidlig på 1980-tallet. Grameen Bank ble raskt en pioner innen mikrokredittindustrien, og suksessen har inspirert andre mikrokredittinstitusjoner rundt om i verden.

Hva er egentlig mikrokreditt siden når eksisterer det?

Mikrokreditt er en form for økonomisk bistand som vanligvis gis til gründere og småbedriftseiere som mangler tilgang til tradisjonelle former for kreditt. Mikrokredittlån er vanligvis mindre i størrelse enn tradisjonelle lån, og de kommer ofte med høyere rente. Mikrokredittprogrammer krever vanligvis at låntakere danner grupper og garanterer hverandres lån.

Mikrokredittprogrammer begynte å spre seg i utviklingsland på 1970-tallet, som en måte å tilby finansielle tjenester til fattige mennesker som ellers var ekskludert fra den formelle banksektoren. Begrepet mikrokreditt ble popularisert av den bangladeshiske økonomen Muhammad Yunus, som grunnla Grameen Bank i 1976. Yunus vant senere Nobels fredspris for sitt arbeid med å fremme mikrokreditt.