Marxisme: En sammenligning med kommunisme, sosialisme og kapitalisme

Marxisme: Dens definisjon og sammenligning med andre økonomiske systemer.

Hva er marxisme, kapitalisme og kommunisme?

Marxisme er en sosial, politisk og økonomisk teori med opprinnelse fra Karl Marx, som fokuserer på kampen mellom kapitalister og arbeiderklassen. Marxismen hevder at kapitalismen, ved å skape klassekonflikt, er en kraftig motor for sosial endring og at arbeiderklassen til slutt vil styrte kapitalistene og skape et klasseløst, kommunistisk samfunn.

Kommunisme er et politisk og økonomisk system der produksjonsmidlene eies av fellesskapet som helhet og produksjonen er rettet mot å møte folks behov, i stedet for å tjene penger for privatpersoner. I et kommunistisk samfunn ville det ikke være behov for penger, og alle ville jobbe etter sine evner og motta etter sine behov.

Kapitalisme er et økonomisk system der produksjonsmidlene eies av privatpersoner og produksjonen er rettet mot å tjene penger. I kapitalismen jobber folk for lønn, og bedrifter konkurrerer med hverandre om å tjene mest mulig penger.

Hva er den riktige sammenligningen mellom kommunisme og kapitalisme?

Det er en rekke sentrale måter kommunisme og kapitalisme skiller seg på. Noe av det mest grunnleggende er at kommunismen er basert på ideen om kollektivt eierskap til eiendom og produksjonsmidlene, mens kapitalismen er basert på privat eierskap. Dette betyr at i et kommunistisk system vil det ikke være private virksomheter eller individuelle grunneiere, mens i et kapitalistisk system er begge utbredt.

En annen nøkkelforskjell er at kommunismen tar til orde for et klasseløst samfunn, mens kapitalismen iboende skaper klasser basert på økonomisk status. I kommunismen ville alle teoretisk sett vært like, mens det i kapitalismen er et klart skille mellom de som har og de som ikke har.

Til slutt er kommunismen basert på prinsippet om «fra hver etter evne, til hver etter behov», mens kapitalismen er basert på prinsippet om «tilbud og etterspørsel». Dette betyr at i et kommunistisk system vil folk få det de trenger uavhengig av hvor mye de jobber, mens i et kapitalistisk system blir folk belønnet basert på hvor mye de produserer.

Hva er kapitalisme sosialisme og kommunisme i økonomi?

Kapitalisme, sosialisme og kommunisme er alle økonomiske systemer.

Kapitalisme er et økonomisk system der privatpersoner eller bedrifter eier produksjonsmidlene og er i stand til å tjene penger på sine virksomheter.

Sosialisme er et økonomisk system der produksjonsmidlene eies av fellesskapet som helhet, og alle jobber sammen for felles beste.

Kommunisme er et økonomisk system hvor produksjonsmidlene eies av staten, og staten kontrollerer all økonomisk aktivitet.