Lovfestede regnskapsprinsipper (SAP)

Lovfestede regnskapsprinsipper (SAP) er reglene og prosedyrene som styrer finansiell rapportering til forsikringsselskaper i USA. Disse prinsippene er kunngjort av National Association of Insurance Commissioners (NAIC) og er generelt akseptert som GAAP for forsikringsbransjen.

Hva måler lovpålagte regnskapsprinsipper?

Lovpålagte regnskapsprinsipper (SAP) er et sett med regnskapsregler som forsikringsselskaper må følge når de utarbeider regnskapet. Disse reglene er utformet for å gi et konsistent og nøyaktig bilde av et forsikringsselskaps økonomiske tilstand.

SAP-mål inkluderer både balanse- og resultatposter. På balansen krever SAP rapportering av eiendeler, gjeld og egenkapital. Forsikringsselskapene skal også gi opplysninger om forsikringstakernes overskudd, som er forskjellen mellom et forsikringsselskaps eiendeler og gjeld.

På resultatregnskapet krever SAP rapportering av opptjente premier, påløpte tap, påløpte utgifter og nettoinntekter. Forsikringsselskapene skal også gi opplysninger om forsikringstakernes utbytte, som er utdelinger av overskudd som forsikringstakerne kan motta.

Hva er de 5 typene finansregnskap?

Det er fire hovedtyper av finansregnskap: balanse, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og egenkapitaloppstilling.

1. Balanse: En balanse er et øyeblikksbilde av et selskaps finansielle stilling på et gitt tidspunkt, inkludert eiendeler, gjeld og egenkapital.

2. Resultatregnskap: En resultatregnskap viser et selskaps inntekter, utgifter og nettoinntekter over en tidsperiode.

3. Kontantstrømoppstilling: En kontantstrømoppstilling viser hvordan et selskaps kontanter strømmer inn og ut over en periode.

4. Oppstilling av egenkapital: En egenkapitaloppstilling viser endringene i et selskaps egenkapital over en periode.

5. Nøkkeltall: Nøkkeltall er en måte å måle et selskaps økonomiske resultater på. Hva er et lovpålagt rapporteksempel? En lovpålagt rapport er en type finansiell rapport som er lovpålagt. For eksempel er offentlige selskaper i USA pålagt å sende inn regnskapet til Securities and Exchange Commission (SEC). Disse regnskapene er da tilgjengelige for allmennheten.

Hvordan brukes SAP i finans?

SAP er et programvareselskap som produserer programvare for enterprise resource planning (ERP). ERP-programvare brukes av organisasjoner til å administrere sine forretningsprosesser. SAPs ERP-programvare heter SAP R/3.

SAP R/3 inkluderer en modul kalt FI (Financial Accounting). FI-modulen brukes av organisasjoner til å administrere sine økonomiske regnskapsprosesser. FI-modulen inkluderer funksjonalitet for å administrere hovedbok, leverandørgjeld, kundefordringer og bankregnskap.

SAP R/3 inkluderer også en modul kalt CO (kontroll). CO-modulen brukes av organisasjoner til å administrere sine økonomiske planleggings- og kostnadsregnskapsprosesser. CO-modulen inkluderer funksjonalitet for å administrere kostnadssentre, lønnsomhetsanalyse og aktivitetsbasert kostnadsberegning.

SAP R/3 inkluderer også en modul kalt PS (Project System). PS-modulen brukes av organisasjoner til å administrere sine prosjektbaserte virksomheter. PS-modulen inkluderer funksjonalitet for styring av prosjekter, prosjektporteføljer og prosjektøkonomi.

SAP R/3 inkluderer også en modul kalt HR (Human Resources). HR-modulen brukes av organisasjoner for å administrere sine menneskelige ressurser. HR-modulen inkluderer funksjonalitet for å administrere ansattes data, tid og oppmøte, fordeler og lønn.

Hva er SAP-regnskapsverktøy?

SAP-regnskapsverktøy er en programvareapplikasjon som hjelper bedrifter med å administrere sine økonomiske regnskap og rapportering. Applikasjonen inkluderer verktøy for å administrere kunde- og leverandørkontoer, spore fakturaer og betalinger og generere økonomiske rapporter.