Likviderende utbytte

Et likviderende utbytte er en type utbytte som betales av et selskap til aksjonærene når selskapet likviderer eller oppløses. Alle selskapets eiendeler selges, og inntektene deles ut til aksjonærene. Likviderende utbytte beskattes ikke som inntekt, men behandles i stedet som avkastning på kapital.

Hva er forskjellen mellom likviderende og ikke-likviderende distribusjoner?

Hovedforskjellen mellom likviderende og ikke-likviderende utdelinger er at likviderende utdelinger fullstendig fjerner aksjonærens egenkapital i selskapet, mens ikke-likviderende utdelinger bare reduserer den.

Likviderende utdelinger gjøres vanligvis når et selskap legger ned og avvikler sine eiendeler. All egenkapital i selskapet deles ut til dem, og de er ikke lenger eiere av selskapet.

Ikke-likviderende utdelinger, derimot, oppstår når et selskap fortsatt er i drift og bare deler ut noe av overskuddet eller eiendelene til aksjonærene. Egenkapitalen i selskapet reduseres med utdelingsbeløpet, men de beholder fortsatt eierskapet i selskapet.

Hvorfor kalles det likvidering?

Når et selskap går konkurs, sies det å være «likviderende». Dette betyr at selskapet selger ut sine eiendeler for å betale gjelden. Begrepet kommer fra det faktum at selskapet i hovedsak konverterer sine eiendeler til kontanter, som deretter brukes til å betale kreditorer.

Hva betyr å likvidere?

Når et selskap avvikles, betyr det at det går ut av virksomheten og selger ut alle eiendelene. Dette kan skje enten frivillig, dersom selskapet bestemmer seg for at det ikke lenger er levedyktig, eller ufrivillig dersom selskapet blir tvunget til å avvikle av kreditorer. I begge tilfeller vil selskapets aksjonærer vanligvis ikke motta noe fra likvidasjonen, da inntektene fra salget av eiendeler vil gå til nedbetaling av selskapets gjeld.

Hva skjer når en aksje avvikles?

Når et selskap likviderer aksjene sine, selger det i hovedsak alle eiendelene og bruker inntektene til å betale ned gjelden. Dette kan skje enten frivillig, som en del av en konkursbehandling, eller ufrivillig, dersom selskapet ikke klarer å betale gjelden sin. Selskapets aksjonærer vil uansett ikke motta noe fra avviklingen, og selskapet vil opphøre. Hvorfor skulle et selskap betale et likvidasjonsutbytte? Det er noen få grunner til at et selskap kan velge å betale et likvidasjonsutbytte. For det første kan selskapet stå overfor økonomiske vanskeligheter og være ute etter å skaffe penger. For det andre kan selskapet kjøpes opp av et annet selskap og likvidasjonsutbyttet er en del av avtalen. Til slutt kan selskapet frivillig likvidere og utbyttet er en del av prosessen.