Lær om kvalifisert institusjonell plassering (QIP)

Kvalifisert institusjonell plassering (QIP) er en metode for privat plassering av aksjer med institusjonelle investorer. Det brukes først og fremst av selskaper i India for å skaffe penger fra markedet.

En QIP er en rask og effektiv måte for et selskap å skaffe kapital, siden det ikke krever den lange og kostbare prosessen med et offentlig tilbud.

Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduserte QIP-ruten i 2005. For å være kvalifisert for en QIP, må et selskap ha en minimumsverdi på INR 500 crore og må ha vært notert på en børs for minst tre år.

Selskapet må også ha minimum 200 aksjonærer og må ha resultater med overskudd og positiv nettoformue i minst tre av de foregående fem årene.

QIP-prosessen er relativt enkel. Et selskap som har til hensikt å skaffe midler gjennom en QIP må først sende inn et utkast til tilbudsdokument til SEBI.

Når utkastet er godkjent, kan selskapet begynne å markedsføre QIP til potensielle investorer.

Selskapet må da tildele aksjene innen 12 måneder etter innlevering av utkast til tilbudsdokument.

QIP-ruten har vært veldig populær blant indiske selskaper, med over INR 1 lakh crore som ble samlet inn gjennom denne metoden mellom 2005 og 2015.

Kan privatinvestor søke om QIP?

Ja, detaljinvestorer kan søke om en kvalifisert institusjonell plassering (QIP). Imidlertid må de oppfylle kriteriene fastsatt av Securities and Exchange Board of India (SEBI), som inkluderer kriterier som investeringsstørrelse og beholdningsperiode.

Hva er institusjonsplasseringsprogram forklare ved hjelp av passende eksempel?

Et institusjonelt plasseringsprogram (IPP) er en metode som brukes av selskaper for å skaffe kapital ved å utstede aksjer til institusjonelle investorer. Aksjene selges vanligvis til en rabatt i forhold til markedsprisen, og inntektene brukes til å finansiere selskapets vekst- eller ekspansjonsplaner.

For eksempel ønsker selskapet XYZ å samle inn 10 millioner dollar for å finansiere en ny fabrikkutvidelse. Det kan gjøre dette ved å utstede 10 millioner nye aksjer til institusjonelle investorer til en pris på 1 dollar per aksje. Dette vil gi selskapet 10 millioner dollar i ny kapital, som det kan bruke til å finansiere utvidelsen.

Det er mange fordeler med å bruke en IPP for å skaffe kapital. For det første lar det bedrifter benytte seg av en ny finansieringskilde. For det andre kan det være en billigere måte å skaffe kapital enn å utstede gjeld eller selge egenkapital til publikum. Og for det tredje kan det hjelpe bedrifter med å unngå kostnadene og regulatoriske hindringer knyttet til børsnotering.

Det er imidlertid også noen risiko forbundet med å bruke en IPP for å skaffe kapital. For det første selges aksjene vanligvis til en rabatt i forhold til markedsprisen, noe som betyr at selskapet vil utvanne sine eksisterende aksjonærer. For det andre vil selskapet gi fra seg en viss kontroll til de institusjonelle investorene. Og for det tredje er det alltid risikoen for at de institusjonelle investorene vil selge sine aksjer like etter plasseringen, noe som kan føre til at aksjekursen faller.

Er verdipapirfond kvalifiserte institusjonelle investorer?

Verdipapirfond betraktes vanligvis ikke som kvalifiserte institusjonelle investorer (QII), da de vanligvis ikke er store nok eller sofistikerte nok til å oppfylle SECs definisjon av en QII. Det er imidlertid noen unntak fra denne regelen, og noen aksjefond kan betraktes som QIIs hvis de oppfyller visse kriterier. For eksempel kan et aksjefond med over 100 millioner dollar i forvaltningskapital (AUM) betraktes som en QII, og det samme kan et aksjefond som er majoritetseid av QIIs.

Hvordan skriver du en QIP?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden innholdet og formatet til en QIP vil variere avhengig av selskapet og de spesifikke omstendighetene den skrives under. Det er imidlertid noen generelle tips som kan følges for å sikre at din QIP er så effektiv som mulig.

For det første er det viktig å sørge for at din QIP er klar og konsis. Den skal være fri for unødvendig informasjon eller sjargong, og skal være lett for leseren å forstå.

For det andre bør din QIP være godt organisert og strukturert på en måte som gir mening. Den skal flyte jevnt fra en seksjon til den neste, og hver seksjon skal bygge på informasjonen i den forrige.

Til slutt er det også viktig å korrekturlese din QIP nøye før du sender den inn. Dette vil bidra til at det ikke er feil eller skrivefeil, og at dokumentet presenteres i best mulig lys. Hvilken oppløsning er vedtatt for QIP? Et vedtak for en QIP vedtas når aksjonærene i et selskap stemmer for QIP. Denne resolusjonen tillater selskapet å utstede nye aksjer for å skaffe kapital.