Kontraktbrudd forklart: typer og konsekvenser

Kontraktsbrudd: Typer og konsekvenser

Hva er to typer kontraktsbrudd?

Det er to typer kontraktsbrudd: materielle og immaterielle. Et vesentlig kontraktsbrudd er et mislighold som går til kjernen av kontrakten og bekjemper formålet med kontrakten. Et uvesentlig kontraktsbrudd er et mislighold som ikke er vesentlig og som ikke motvirker formålet med kontrakten. Hva er konsekvensene av brudd på betingelse eller garanti? Konsekvensene av brudd på betingelse eller garanti vil avhenge av vilkårene i kontrakten og arten av bruddet. Generelt, hvis en part bryter en betingelse i en kontrakt, kan den andre parten behandle kontrakten som oppsagt og saksøke om erstatning. Hvis en part bryter en garanti, kan den andre parten saksøke om erstatning, men kontrakten forblir i kraft.

Hva er faktisk kontraktsbrudd med eksempler?

Et kontraktsbrudd er en rettslig sak og en type sivil urett, der en bindende avtale eller forhandlet utveksling ikke overholdes av en eller flere av partene i kontrakten ved manglende oppfyllelse eller innblanding i den andre partens avtale. opptreden. Kontraktsbrudd er anerkjent som en rettslig søksmålsårsak og lar skadelidte motta rettsmidler i form av erstatning eller spesifikk ytelse.

Noen få eksempler på kontraktsbrudd er som følger:

-En bedrift nekter å betale en ansatt lønn etter at den ansatte har fullført sitt arbeid.
-En bedrift nekter å levere varer som er betalt av en kunde.
-Et selskap tilbyr ikke tjenestene de har avtalt å tilby i kontrakten.

Hva er et annet ord for kontraktsbrudd?

Det er noen forskjellige ord som kan brukes for å beskrive et kontraktsbrudd, avhengig av konteksten. Noen av de vanligste ordene som brukes for å beskrive et kontraktsbrudd inkluderer:

- Brudd på kontrakt
- Avtalebrudd
- Løftebrudd
- Paktbrudd
- Brudd på garanti

Hva forårsaker kontraktsbrudd?

Det er mange mulige årsaker til kontraktsbrudd. Noen av de vanligste inkluderer:

-En part unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold til kontrakten
-En part gjør det umulig for den andre parten å oppfylle sine forpliktelser
-En part endrer vilkårene i kontrakten betydelig uten samtykke fra den andre parten
-En part er ikke i stand til å betale sine forpliktelser i henhold til kontrakten
-En part bruker ulovlige eller uredelige midler for å oppnå eller utføre sine forpliktelser i henhold til kontrakten
-En part dør eller er ufør * * -En part er erklært konkurs

Andre potensielle årsaker inkluderer:

-Force majeure-hendelser (f.eks. naturkatastrofer, krig osv.)
-Feil
-Veilaktig fremstilling
-Tvang
-Urettferdig kontraktsvilkår