Kontantstrøm etter skatt (CFAT)

CFAT står for Cash Flow After Taxes. Dette er et mål på en bedrifts kontantstrøm som tar hensyn til effekten av skatter. Det beregnes ved å trekke skatter fra et selskaps driftskontantstrøm. Denne beregningen er nyttig for å evaluere et selskaps evne til å generere kontantstrøm etter å ha betalt skatt.

Hvorfor er det viktig at kontantstrømmen måles etter skatt?

Det er noen viktige grunner til at det er viktig å måle kontantstrøm etter skatt:

1. Det gir et mer nøyaktig bilde av selskapets sanne kontantposisjon.

2. Det gir mulighet for en mer epler-til-epler sammenligning av kontantstrøm mellom selskaper i ulike skatteklasser.

3. Det eliminerer den forvrengende effekten av ulike skattesatser på kontantstrømoppstillingen.

Hvordan beregner du nettoresultat etter skatt i kontantstrømoppstilling? Det er noen få trinn involvert i å beregne nettoresultat etter skatt i en kontantstrømoppstilling. Først må du finne den totale inntekten for perioden. Denne finner du på resultatregnskapet. Deretter må du trekke alle utgiftene for perioden fra de totale inntektene. Dette inkluderer ting som varekostnader, driftskostnader og rentekostnader. Til slutt må du trekke skatter fra det resulterende tallet. Dette vil gi deg netto overskudd etter skatt. Hvilken metode tar ikke hensyn til CFAT-formen for kontantstrømmer og tidsverdien av penger? Svaret er at metoden som ikke tar hensyn til CFAT-formen for kontantstrømmer og tidsverdi av penger, er netto nåverdimetoden.

Hvordan gjør jeg det bra på CFAT?

Det er ingen magisk formel for suksess på Canadian Forces Aptitude Test (CFAT). Det er imidlertid en rekke økonomiske nøkkeltall som kan brukes for å hjelpe deg med å forberede deg på og gjøre det bra på testen.

Det første forholdet å vurdere er forholdet mellom gjeld og inntekt (DTI). Dette forholdet måler din evne til å betale tilbake gjeld med inntekten din. Et høyere DTI-forhold indikerer en høyere risiko for mislighold. For å beregne DTI-forholdet ditt, del dine totale månedlige gjeldsbetalinger med brutto månedlig inntekt.

Det neste forholdet å vurdere er Loan to Value (LTV)-forholdet. Dette forholdet måler beløpet på lånet ditt i forhold til verdien av eiendommen du kjøper. En høyere LTV-ratio indikerer en høyere risiko for mislighold. For å beregne LTV-forholdet ditt deler du lånebeløpet med kjøpesummen for eiendommen.

Det siste forholdet å vurdere er Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Dette forholdet måler din evne til å foreta dine månedlige gjeldsbetalinger med din månedlige inntekt. En høyere DSCR indikerer en lavere risiko for mislighold. For å beregne DSCR, del din månedlige inntekt med dine månedlige gjeldsbetalinger.

Det er ingen magisk formel for suksess på CFAT, men disse økonomiske nøkkeltall kan brukes til å hjelpe deg med å forberede og gjøre det bra på testen.

Hva kalles kontantstrøm etter gjeldsbetjening, men før inntekts- og kapitalgevinstskatt?

Begrepet "kontantstrøm etter gjeldsbetjening, men før inntekts- og kapitalgevinstskatt" brukes vanligvis for å referere til et selskaps operasjonelle kontantstrøm (OCF). OCF er definert som et selskaps kontantstrøm fra driften minus kontanter utbetalt for kapitalutgifter (CAPEX).

Med andre ord, OCF representerer kontantene et selskap genererer fra sin normale forretningsdrift, etter å ha tatt i betraktning eventuelle CAPEX-utgifter. Dette tallet er viktig fordi det gir investorer en idé om hvor mye kontanter et selskap har tilgjengelig for å betale gjelden sin, finansiere nye investeringer og/eller distribuere til aksjonærene i form av utbytte.

Selv om inntekts- og kapitalgevinstskatter kan ha en betydelig innvirkning på et selskaps samlede kontantstrøm, vurderes de vanligvis ikke ved beregning av OCF.