Introduksjon til Commercial Package Policy (CPP)

En kommersiell pakkepolise (CPP) er en forsikring som kombinerer flere typer dekning i én polise. Dette kan omfatte eiendomsforsikring, ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring. CPP-er brukes vanligvis av bedrifter for å forsikre seg mot en rekke risikoer.

Hva dekkes ikke under CPP?

Det er noen få ting som ikke dekkes av Canada Pension Plan (CPP). Disse inkluderer:

1. Forretningsutgifter: CPP dekker ikke kostnadene ved å drive forretning, for eksempel kostnadene for inventar, materialer eller utstyr.

2. Tap av inntekt: CPP gir ikke inntektserstatning i tilfelle du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

3. Utgifter til barnepass: CPP refunderer deg ikke for utgifter til barnepass.

4. Utdanningsutgifter: CPP dekker ikke utgifter til utdanningsutgifter, som undervisning eller lærebøker.

5. Boligutgifter: CPP dekker ikke kostnadene ved husleie eller boliglån.

6. Gjeld: CPP dekker ikke tilbakebetaling av gjeld, som kredittkort eller lån.

Hva er de tre hoveddelene av retningslinjene for kommersielle pakker?

De tre hoveddelene av den kommersielle pakkepolitikken (CPP) er eiendomsforsikring, ansvarsforsikring og forretningsavbruddsforsikring.

Eiendomsforsikring dekker virksomhetens fysiske eiendom, som bygning, utstyr og inventar.

Ansvarsforsikring beskytter virksomheten mot krav som oppstår på grunn av skader eller skader forårsaket av virksomhetens uaktsomhet.

Avbruddsforsikring dekker tap som oppstår når virksomheten ikke kan drives på grunn av en dekket hendelse, for eksempel brann eller naturkatastrofe.

Hvilket av følgende dekkes av en kommersiell pakkepolicy CPP )? En kommersiell pakkepolicy (CPP) dekker generelt de vanligste risikoene en virksomhet står overfor, inkludert skade på eiendom, ansvar, kriminalitet og forretningsavbrudd. Imidlertid er det noen risikoer som vanligvis ikke dekkes av en CPP, for eksempel yrkesansvar, arbeidskompensasjon og bilforsikring. Hva står CPP for i kommersiell forsikring? CPP står for "kommersiell eiendomsforsikring." Denne typen forsikring beskytter bedrifter mot tap eller skade på eiendommen deres, inkludert bygninger og innhold, på grunn av hendelser som brann, tyveri eller hærverk. Det kan også dekke tap ved forretningsavbrudd. Er en CPP en valgfagbasert policy? En bedriftseid livsforsikring (CPP) er en type livsforsikring som eies av et selskap og betaler fordeler til selskapet ved den forsikrede personens død. Politikken kan brukes til å hjelpe til med å finansiere kjøpet av nøkkelpersonell, til å finansiere en kjøp-salgsavtale eller til å skaffe likviditet til virksomheten i tilfelle en aksjonær dør.