Interne långivere for bil- og detaljkunder

Bil- og privatkunder kan få finansiering fra interne långivere hos et finansielt selskap.

Hva er et captive leasingselskap?

Et captive leasingselskap er en enhet med spesielle formål opprettet av et morselskap for å finansiere kjøp av leid utstyr. Morselskapet garanterer for leasingbetalingene og kan også gi andre former for støtte til leasingselskapet. Captive leasingselskaper brukes ofte til å finansiere kjøp av dyrt utstyr, som fly eller kjøretøy.

Hva er selskapsstrategi?

Et captiveselskap er et heleid datterselskap av et morselskap. Formålet med et captiveselskap er å opprette et datterselskap som kan brukes til å fremme forretningsmålene til morselskapet. Det er mange grunner til at et selskap kan velge å opprette et captive selskap, men den vanligste grunnen er å opprette et datterselskap som kan brukes til å håndtere risiko.

Et captiveselskap brukes ofte til å styre risiko fordi det er lettere for et morselskap å kontrollere et heleid datterselskap enn det er å kontrollere et selskap som er børsnotert. Ved å opprette et captiveselskap kan morselskapet ha mer kontroll over datterselskapet og kan bedre håndtere risikoen knyttet til datterselskapet.

Det er mange fordeler med en selskapsstrategi, men det er også noen ulemper. En av de største ulempene er at et captive selskap kan være svært dyrt å opprette og vedlikeholde. I tillegg kan et captiveselskap være vanskelig å avslutte dersom morselskapet bestemmer seg for at det ikke lenger ønsker å eie datterselskapet.

Hva er PBC-kriterier?

PBC-kriterier viser til de spesifikke retningslinjene som må oppfylles for å være berettiget til allmennkringkastingsmidler. For å motta denne finansieringen, må en organisasjon være en non-profit, ikke-kommersiell enhet som har lovlig lisens til å operere som en allmennkringkaster. I tillegg må organisasjonen være i stand til å demonstrere at den er i stand til å tjene allmennhetens interesse ved å tilby programmering som er pedagogisk, informativ og underholdende. Kan NBFC låne penger? Ja, ikke-bankbaserte finansielle selskaper (NBFCs) har lov til å låne ut penger. Faktisk er utlån den primære forretningsaktiviteten til NBFC-er. De er regulert av Reserve Bank of India (RBI) og er underlagt lignende tilsynsnormer som banker, med visse tilleggsbestemmelser.

Hva er captive finansiering?

Captive funding er en type finansiell ordning der et selskap gir finansiering til et annet selskap for å støtte selskapets virksomhet. Finansieringsselskapet er typisk et datterselskap av driftsselskapet, og ordningen er typisk strukturert som et lån. Formålet med captive funding er å gi operatørselskapet tilgang til kapital som det ellers ikke ville hatt, og gi finansieringsselskapet en inntektskilde.

Det er flere fordeler med captive finansieringsordninger. For det første kan de gi driftsselskapet tilgang på kapital som det ellers ikke ville hatt. For det andre kan de hjelpe driftsselskapet med å styre kontantstrømmen ved å gi det en kilde til midler som det kan bruke til å dekke utgiftene. For det tredje kan de hjelpe finansieringsselskapet med å diversifisere inntektsstrømmen.

Det er også noen ulemper med captive finansieringsordninger. For det første kan de være dyre, siden finansieringsselskapet typisk vil kreve renter på lånet. For det andre kan de være risikable, siden driftsselskapet kan misligholde lånet. Til slutt kan de skape en interessekonflikt mellom finansieringsselskapet og operatørselskapet, siden finansieringsselskapet kan bli fristet til å ta beslutninger som er i dens egen interesse snarere enn i operatørselskapets beste.