Institute of Chartered Accountants i England og Wales (ICAEW) Definisjon

Institute of Chartered Accountants i England og Wales (ICAEW) Definisjon er et profesjonelt organ som representerer statsautoriserte regnskapsførere i England og Wales. ICAEW ble etablert i 1880 og mottok sitt kongelige charter i 1889. Hva er en lønn for statsautorisert revisor i Storbritannia? Gjennomsnittslønnen for en Chartered Accountant i Storbritannia er £41,979 per år. Dette tallet varierer imidlertid avhengig av erfaring, plassering og andre faktorer.

Hvorfor velger du ICAEW?

Jeg studerer for tiden for ACA-kvalifikasjonen med ICAEW fordi jeg tror det er den mest fordelaktige veien for mine fremtidige karrieremuligheter. ACA-kvalifikasjonen er høyt respektert av arbeidsgivere og er allment anerkjent som en gullstandardkvalifikasjon innen regnskapsføreryrket.

ICAEW-opplæringsprogrammet er også svært omfattende, og gir meg muligheten til å utvikle et bredt spekter av ferdigheter som vil være verdifulle i min fremtidige karriere. I tillegg gir ICAEW mye støtte til studenter, noe som har vært svært nyttig for meg under studiene.

Hvor lang tid tar det å fullføre ICAEW?

ICAEW (Institute of Chartered Accountants i England og Wales) er et profesjonelt organ som tilbyr Chartered Accountant-kvalifikasjonen. ICAEW-eksamenene er notorisk vanskelige, og beståttprosenten for eksamenene er typisk mellom 20-30%. Som sådan tar det vanligvis kandidater flere år å fullføre ICAEW-eksamenene. Hvor mye tjener ICAEW-regnskapsførere? Gjennomsnittslønnen for en ICAEW-regnskapsfører er £41 818 per år. Lønnsområdet for ICAEW-regnskapsførere varierer avhengig av erfaring, beliggenhet og andre faktorer.

Hvor lang tid tar det å bli autorisert regnskapsfører?

For å bli autorisert regnskapsfører må du først fullføre et akkreditert regnskapsprogram ved en høyskole eller et universitet. Etter at du har fullført regnskapsprogrammet ditt, må du bestå Uniform CPA-eksamenen. Når du har bestått CPA-eksamenen, må du oppfylle alle kravene for lisens i staten der du ønsker å praktisere.