Hva er fri konkurranse?

Fri konkurranse, det frie markedet eller det frie markedet refererer til situasjonen der mennesker og selskaper De har total frihet til å utføre enhver form for økonomisk aktivitet (så lenge visse grenser blir respektert). Ved økonomisk aktivitet forstår vi alle de som må gjøre som selgere (eller leverandører) eller kjøpere (eller etterspørere). Bedrifter har frihet … Les mer

Kategorier G

Hva er en konsolidert balanse?

En konsolidert balanse gjenspeiler regnskap og den økonomiske situasjonen (i regnskapet) til en gruppe selskaper, så vel som deres forhold til tredjeparter eller som de har med selskapene som utgjør den samme gruppen av selskaper. Denne konsoliderte saldoen representerer summen av balanserer av selskapene som utgjør gruppen. Den prøver å gi et sant bilde av … Les mer