Industriell produksjonsindeks (IPI)

Industriproduksjonsindeksen (IPI) er et mål på produksjonen til industrien, gruvedriften og forsyningsindustrien. Den utgis månedlig av Federal Reserve.

IPI er et vektet gjennomsnitt av tre underindekser: produksjonsindeksen, gruveindeksen og forsyningsindeksen. Produksjonsindeksen er videre delt inn i tre underindekser: indeksen for varige varer, indeksen for ikke-varige varer og indeksen for mat, drikke og tobakk.

Vektene til delindeksene er basert på deres relative betydning i den samlede økonomien. Produksjonsindeksen står for den største andelen av IPI, med 75 prosent. Gruveindeksen har en vekt på 15 prosent, og forsyningsindeksen har en vekt på 10 prosent.

IPI er en ledende indikator på økonomisk aktivitet. Den følges nøye av økonomer og investorer for å finne ledetråder om fremtidig økonomisk vekst.

Hvilke er blant de 8 kjernenæringene i IIP?

De 8 kjernenæringene i IIP er:

1. Gruvedrift
2. Produksjon
3. Elektrisitet
4. Råolje
5. Naturgass
6. Raffinerte petroleumsprodukter
7. Gjødsel * * 8. Stål

Hva er åtte kjernenæringer?

De åtte kjernenæringene er:

1. Landbruk
2. Gruvedrift
3. Produksjon
4. Elektrisitet
5. Bygg og anlegg
6. Handel
7. Transport
8. Utilities Er industriproduksjon det samme som BNP? Nei, industriproduksjon er ikke det samme som BNP. BNP er et mål på alle endelige varer og tjenester produsert i en økonomi i en gitt tidsperiode, mens industriell produksjon er et mål på produksjonen fra industri, gruvedrift og verktøy.

Hva er eksemplene på produksjonsindustrien?

Produksjonsindustrien omfatter virksomheter som er engasjert i mekanisk, fysisk eller kjemisk transformasjon av materialer, stoffer eller komponenter til nye produkter. Disse nye produktene kan være ferdige, i den forstand at de er klare til å brukes, eller halvfabrikata, i den forstand at de krever ytterligere bearbeiding før de er klare til bruk.

Produksjonsindustrien er en kritisk komponent i alle økonomier, enten de er utviklet eller under utvikling. Dette er fordi produksjon er en nøkkeldriver for økonomisk vekst og utvikling. Produksjonssektoren er ansvarlig for produksjon av et bredt spekter av varer, inkludert mat og drikke, tekstiler, kjemikalier, farmasøytiske produkter, motorkjøretøyer, elektronikk og maskiner.

I utviklede økonomier utgjør produksjonssektoren typisk en betydelig andel av økonomien. For eksempel, i USA, står produksjonssektoren for omtrent 12% av økonomien, mens i Kina står produksjonssektoren for omtrent 30% av økonomien. I motsetning til dette, i utviklingsøkonomier står produksjonssektoren typisk for en mye mindre andel av økonomien. For eksempel, i India står produksjonssektoren for omtrent 15% av økonomien, mens i Nigeria står produksjonssektoren for omtrent 5% av økonomien. Er konstruksjon inkludert i IIP? Bygg er ikke inkludert i IIP.