Hvor mye er det verdt?

Estimere verdien av noe som ikke kan bli kjent

Hva betyr det å gå opp til tallerkenen?

Forutsatt at du spør om formspråket, å gå opp på platen, betyr det å ta ansvar, å gjøre det som er nødvendig, spesielt når det er vanskelig.

Det brukes ofte i forretningssammenheng, når noen må ta ansvar og ta tøffe avgjørelser. For eksempel, hvis et selskap er i økonomiske problemer, kan det hende at administrerende direktør må gå på banen og ta noen vanskelige valg om utgifter og investeringer for å snu ting.

Formspråket antas å komme fra baseball, der slageren må gå opp til platen for å ta sin tur til å slå ballen. Hva kalles en "out of the ballpark"-hit? Et hjemmeløp er et treff i baseball der batteren slår ballen ut av parken og scorer et løp.

Hvor mye koster en ballpark? En "ballpark" er et begrep som brukes for å beskrive et estimat som ikke er nøyaktig, men som er nært nok til å være nyttig. Når det gjelder økonomi, kan et ballpark-estimat brukes til å forutsi hvor mye penger et selskap vil bruke på et prosjekt, eller hvor mye inntekt det vil generere. Ballpark-anslag kan være nyttige i planlegging og beslutningstaking, men de bør ikke brukes som en erstatning for mer nøyaktig informasjon. Hva er mengdeanslag? Et kvantitetsestimat er en beste gjetning på mengden av noe som kreves for å fullføre et prosjekt eller en oppgave. Den er basert på tidligere erfaringer, observasjoner og/eller ekspertuttalelser. Kvantitetsestimater brukes ofte sammen med kostnadsestimater for å bestemme den totale kostnaden for et prosjekt. Hva er et synonym for estimert? Et synonym for "estimert" i sammenheng med finansiell analyse vil være "projisert."