Hvem er Lewis Ranieri?

Lewis Ranieri er en mektig amerikansk finansmann som er mest kjent for sitt banebrytende arbeid innen pantesikrede verdipapirer. Han er også en stor filantrop og politisk giver. Ranieri ble født i New York City i 1947 og ble uteksaminert fra Harvard University i 1969. Han begynte sin karriere som trainee i investeringsbanken Salomon Brothers, hvor han raskt steg i gradene for å bli partner. På begynnelsen av 1980-tallet spilte Ranieri en nøkkelrolle i utviklingen av markedet for pantesikrede verdipapirer, noe som revolusjonerte måten boliglån finansieres og verdipapiriseres på. Han forlot Salomon Brothers i 1988 for å opprette sitt eget hedgefond, Ranieri Partners, som var svært vellykket. Etter finanskrisen i 2008 trakk Ranieri seg fra aktiv investering og har siden fokusert på filantropi. Han er en stor giver til Ranieri Foundation, som støtter pedagogiske formål, og sitter også i styret for flere veldedige organisasjoner.

Hva skjer med MBS når rentene stiger?

Forutsatt at du refererer til boliglånssikrede verdipapirer (MBS), når rentene stiger, faller prisene på MBS. Dette er fordi MBS i hovedsak er obligasjoner, og når rentene stiger, faller obligasjonsprisene. Grunnen til dette er at når rentene stiger, utstedes nye obligasjoner til høyere kurs, slik at de gamle obligasjonene blir mindre verdt. MBS er spesielt følsomme for endringer i rentenivået fordi de har lengre løpetid enn de fleste andre obligasjoner.

Når ble pantesikret sikkerhet oppfunnet?

Pantelånssikrede verdipapirer ble oppfunnet på 1970-tallet for å gi en ny finansieringskilde for boliglån. Før dette tidspunktet var den primære finansieringskilden for boliglån gjennom salg av hele lån til statlig sponsede foretak (GSE), som Fannie Mae og Freddie Mac. Men med bruken av pantesikrede verdipapirer, kunne boliglån nå verdipapiriseres og selges til investorer i form av obligasjoner. Dette gjorde det mulig for en mye bredere pool av kapital å være tilgjengelig for boliglån, og bidro til å stimulere veksten av boligmarkedet i USA.

Er et boliglån en obligasjon? Et boliglån er ikke en obligasjon. En obligasjon er et gjeldspapir der utstederen - vanligvis et selskap, regjering eller kommune - garanterer å betale obligasjonseieren en spesifisert rente over en spesifisert tidsperiode, og å tilbakebetale hovedstolen (obligasjonens pålydende verdi) når obligasjonen forfaller. Et boliglån er et lån som er sikret i fast eiendom. Støttes CMOer av myndighetene? Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, da svaret avhenger av det spesifikke landet og den aktuelle regjeringen. Generelt er imidlertid sentralbanker (CMOs) institusjoner som er satt opp av regjeringer og vanligvis har en viss grad av statlig støtte. Denne støtten kan ha ulike former, for eksempel økonomisk støtte, reguleringsmyndighet eller juridisk immunitet.

Hvem fant opp panteforpliktelser?

Collateralized Mortgage Obligasjoner (CMOs) ble oppfunnet på begynnelsen av 1980-tallet av en gruppe Wall Street-bankfolk og advokater. Gruppen inkluderte Merrill Lynch-sjef Don Regan, Salomon Brothers-sjef John Gutfreund og advokat Lewis Ranieri.

CMOer ble opprettet som svar på et problem som oppsto fra den økende populariteten til boliglån med justerbar rente (ARMs). ARM-er var attraktive for låntakere fordi de tilbød lavere renter enn fastrentelån. Men når rentene steg, var låntakere ofte ute av stand til å gjøre sine månedlige betalinger, og långivere satt igjen med en rekke dårlige lån på hendene.

CMOer ble utviklet for å beskytte långivere mot denne risikoen ved å opprette en pool av lån og deretter dele opp poolen i transjer, eller skiver. Hver transje hadde et annet risikonivå, og transjene med høyere risiko betalte høyere renter. På denne måten, hvis noen lån i gruppen misligholdt, ville tapene bli båret av innehaverne av transjene med høyere risiko.

CMO-er ble først brukt på begynnelsen av 1980-tallet, og de ble raskt populære. Ved slutten av tiåret ble de brukt i mer enn halvparten av alle pantesikrede verdipapirer.