Hva Share of Wallet (SOW) forteller oss

Begrepet "What Share of Wallet (SOW) Tells Us" refererer til det faktum at når man ser på prosentandelen av kundenes forbruk som er dedikert til et bestemt merke eller selskap, kan dette tallet gi markedsførere innsikt i hvor stort potensiale det er. for vekst med den kundebasen. Hvis SOW er lav, indikerer det at det er mer rom for vekst med den kundebasen. Hvis SOW er høy, betyr det at selskapet allerede har en stor andel av kundens utgifter, og det kan være mindre rom for vekst. I begge tilfeller kan SOW være en nyttig beregning for markedsførere å vurdere når de tar strategiske beslutninger om hvordan de skal allokere ressurser.

Hva betyr økende andel av lommeboken?

Andel av lommebok (SOW) er et markedsføringskonsept som refererer til den delen av en kundes utgifter som går til et bestemt selskap eller merke. For eksempel, hvis en kunde bruker 100 USD per måned på dagligvarer og 30 USD av det går til selskap A, har selskap A en andel på 30 % av den kundens dagligvarelommebok.

SOW brukes ofte som en beregning for å spore et selskaps prestasjoner over tid, samt for å benchmarke mot konkurrenter. Det er også et nyttig verktøy for å segmentere kunder og målrette markedsføringstiltak.

Det er noen forskjellige måter å øke andelen av lommeboken på:

- Tilby flere eller bedre produkter/tjenester: Dette er den mest direkte måten å øke SOW. Hvis du kan tilby noe som kundene dine verdsetter mer enn det konkurrentene dine tilbyr, vil de ha større sannsynlighet for å gjøre mer av pengene sine med deg.

- Forbedre kundeservice/opplevelse: En annen måte å øke SOW på er å gjøre det enklere eller morsommere for kunder å gjøre forretninger med deg. Hvis de har en god erfaring med bedriften din, er det mer sannsynlig at de fortsetter å gjøre forretninger med deg og anbefaler deg til andre.

- Øk kundelojaliteten: Det er mer sannsynlig at lojale kunder holder seg til bedriften din selv når det er billigere eller mer praktiske alternativer tilgjengelig. Det finnes en rekke måter å øke kundelojalitet på, som å tilby belønningsprogrammer, yte utmerket kundeservice og skape en sterk merkevare.

Hva er purkemarkedsføring?

For å svare på dette spørsmålet må vi først forstå hva markedsføring er. Markedsføring er prosessen med å skape verdier for et selskap gjennom opprettelse og distribusjon av produkter eller tjenester. Det er også prosessen med å kommunisere denne verdien til kundene, slik at de er klar over og interessert i bedriftens produkter eller tjenester.

Sow marketing er en type markedsføring som er spesielt utviklet for å skape interesse for en bedrifts produkter eller tjenester blant potensielle kunder. Dette gjøres ved å lage og distribuere innhold som er relevant og interessant for potensielle kunder. Dette innholdet kan ha mange former, for eksempel blogginnlegg, artikler, infografikk, videoer og mer.

Målet med purkemarkedsføring er å bygge merkekjennskap og generere potensielle kunder for en bedrift. Ved å lage kvalitetsinnhold som potensielle kunder vil finne verdifullt, kan bedrifter øke sjansene for å generere interesse og konvertere leads til kunder.

Hva er de 4 konseptene for markedsføring?

1. De 4 begrepene for markedsføring er produkt, pris, sted og promotering.

2. Produkt refererer til den fysiske varen eller tjenesten som markedsføres. Det er viktig å vurdere egenskapene og fordelene ved produktet når du utvikler markedsføringsstrategier.

3. Pris er beløpet som belastes for produktet. Prisstrategier bør utvikles med målmarkedet i tankene.

4. Sted refererer til distribusjonskanalene som produktet gjøres tilgjengelig for målmarkedet. Det er viktig å vurdere tilgjengeligheten til produktet når du utvikler markedsføringsstrategier.

5. Markedsføring er aktiviteten som brukes til å kommunisere funksjonene og fordelene ved produktet til målmarkedet. Markedsføringsstrategier bør utvikles med målmarkedet i tankene.

Hvordan øker du kundeandelen?

Det finnes en rekke måter å øke kundenes andel på, men den mest effektive tilnærmingen vil variere avhengig av produktene eller tjenestene du tilbyr, målmarkedet og din generelle markedsføringsstrategi. Her er noen generelle tips for å komme i gang:

1. Fokuser på kundenes behov og ønsker.

Sørg for at du forstår hva kundene dine trenger og ønsker, og utform deretter produktene eller tjenestene dine for å møte disse behovene. Markedsføringsbudskapene dine bør også fokusere på fordelene dine kunder vil motta ved å bruke produktene eller tjenestene dine.

2. Bygg en sterk merkevare.

En sterk merkevare vil gjøre det lettere for kundene å huske og identifisere produktene eller tjenestene dine, og det vil også bidra til å bygge kundelojalitet.Sørg for at merkevarebyggingen din er konsistent på tvers av alle markedsføringskanalene dine, og sørg for at merkevareidentiteten din gjenspeiles i alt fra webdesign til kundeservice.

3. Skap en god kundeopplevelse.

Sørg for at kundene dine får en positiv opplevelse hver gang de samhandler med bedriften din, fra første gang de ser markedsføringsmateriellet ditt til siste gang de bruker produktet eller tjenesten. Vær oppmerksom på hver eneste detalj, og forsøk alltid å overgå kundenes forventninger.

4. Fremme kundelojalitet.

Oppmuntre kunder til å komme tilbake igjen og igjen ved å tilby lojalitetsprogrammer, rabatter eller andre fordeler. Gjør det enkelt for kunder å gjøre forretninger med deg, og vis alltid at du setter pris på virksomheten deres.

5. Få henvisninger fra fornøyde kunder.

Fornøyde kunder er ofte ditt beste markedsføringsmiddel. Be dem spre ordet om virksomheten din til venner, familie og kolleger. Gjør det enkelt for dem å gjøre det ved å gi henvisningskort eller annet markedsføringsmateriell.

Hva er andel av lommebok kontra markedsandel?

Andel av lommebok (SOW) er prosentandelen av en kundes utgifter som går til et bestemt merke eller selskap. For eksempel, hvis en kunde bruker $100 per måned på dagligvarer og $20 av det brukes på Coca-Cola-produkter, så har Coca-Cola en andel på 20 % av kundens lommebok for dagligvarer.

Markedsandel er prosentandelen av totalt salg for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste som fanges opp av et bestemt merke eller selskap. For eksempel, hvis Coca-Cola har 20 % av dagligvaremarkedet, betyr det at 20 % av alt dagligvaresalg er for Coca-Cola-produkter.

SOW er et mål på hvor mye av en kundes utgifter et selskap fanger, mens markedsandel er et mål på hvor mye av det totale markedet et selskap fanger.