Hva er valutasaldoen?

I internasjonale markeder refererer valutabalansen til den statistiske oversikten over transaksjoner i valuta som utføres gjennom mellommenn i valutamarkedet. Denne saldoen brukes av Banco de la República de Colombia, som et instrument for å beskrive den eksterne sektoren på kort sikt, på grunn av hvor ofte forholdet mellom postene og monetære kontoer blir publisert. Takket være det kan du få permanente data og indikatorer om den globale situasjonen i den eksterne sektoren i et land.

Vi kan finne visse likheter mellom valutabalansen og betalingsbalanse, siden kommersiell virksomhet, kapitalbevegelser og også import eller eksport av tjenester er relatert.

Imidlertid er det forskjeller mellom de to begrepene. På den ene siden inkluderer betalingsbalansen blant annet økonomiske transaksjoner mellom innbyggere i et land og i utlandet (både varer, tjenester, inntekter, overføringer og operasjoner som økonomienes internasjonale eiendeler og forpliktelser må variere); på den annen side inkluderer valutasaldoen bare drift av reelle eller økonomiske ressurser som innebærer en umiddelbar inntekt eller betaling.

Mange behandler dette konseptet som en valutakasse i stedet for en skala eller et register. Det vil si at det er ansvarlig for å si at det er tilgjengeligheten av likviditet i utenlandsk valuta som ett land har over et annet, i henhold til regnskapet som eksisterer mellom begge.