Blue Sky Laws Definisjon

Begrepet «blå himmellover» refererer til verdipapirforskrifter på statlig nivå som er utformet for å beskytte investorer mot uredelig forretningspraksis. Disse lovene krever vanligvis at virksomheter avslører viss informasjon om deres virksomhet og økonomiske tilstand for å selge verdipapirer til publikum. Begrepet «blå himmel» antas å ha sin opprinnelse på begynnelsen av 1900-tallet, da mange stater … Les mer

Hva er valutasaldoen?

I internasjonale markeder refererer valutabalansen til den statistiske oversikten over transaksjoner i valuta som utføres gjennom mellommenn i valutamarkedet. Denne saldoen brukes av Banco de la República de Colombia, som et instrument for å beskrive den eksterne sektoren på kort sikt, på grunn av hvor ofte forholdet mellom postene og monetære kontoer blir publisert. Takket … Les mer

Kategorier B