Hva er Credit Crunch?

Når vi snakker om Credit Crunch, refererer vi til a contracción kreditt på grunn av en finanskrise, der det settes alvorlige begrensninger på bankkreditt. Det kan også være innstramminger i vilkårene som klienter har for å få tilgang til nye lån som tilbys av de tilsvarende enhetene.

For å få dette i gang, prøver sentralbankene å senke renter å kunne kontrollere den økonomiske og monetære politikken og møte det foreslåtte målet.

Eksempel på kredittkris

Kort fortalt skal vi kommentere et eksempel på denne kredittbegrensningen: krisen i 2008. Det ble gjort et forsøk på å begrense kreditt i et miljø med høy risiko, og forhindret at det spredte seg til andre land som hadde kjøpt pakker med verdipapirer som støttet subprime-pantelån og de stigende rentene som førte til at arbeidsledigheten økte.

Som et resultat øker forbruket og investeringene, gjeldsnivået, og arbeidsledigheten i noen land øker. Sentralbankene begynner å heve renten og redusere renten pengemengde, banker slutter å låne ut lån som har innvirkning på familier og selskaper. Til dette må vi legge til de høye arbeidsledighetene som fulgte etter 2008-krisen, som implementerte den økonomisk-sosiale ulykken som ble opplevd.

Både USA og Europa tok veldig forskjellige tiltak: USA injiserte likviditet for å bygge tillit og for bankene å låne ut penger igjen, og dermed senke offisielle renter; på sin side lente Europa seg mot pengepolitikk sammentrekningskostnadssammentrekning for å opprettholde inflasjon og forsømmelse av sysselsetting og forbedring av tilgang til kreditt for å generere tillit. Sistnevnte førte til at renten falt senere og hadde innvirkning på økonomien og variablene som former den.