Definisjon av Devaluering

Devaluering er reduksjonen i den nåværende valutaens nominelle verdi mot en annen utenlandsk valuta og kan skyldes forskjellige årsaker, for eksempel mangel på etterspørsel etter den lokale valutaen, eller økningen i etterspørselen etter utenlandsk valuta. I regnskapsbetingelser, er den monetære devalueringen produsert ved tap av kvalitet, mengde, ytre eller verdi av en eiendel. La oss huske på dette punktet at økningen i verdien på en eiendel kalles revalorización.

Landenes valutaer representerer en verdi som er direkte relatert til rikdommen i et land. Med dette vil en stat som utsteder flere mynter eller gir dem en høyere verdi enn den kan støtte med sin formue, måtte foreta noen justeringer i verdien av valutaen.

Blant de viktigste konsekvensene av en devaluering av valuta er følgende:


  • Økning i Inflasjon
  • Økning i nyttegraden
  • Tap av reallønn
  • Erosjon av besparelser i lokal valuta

Imidlertid kan devalueringen av valutaen også medføre fordeler for landet, som for eksempel en økning i innenlandsk forbruk av nasjonale varer og produkter, en økning i internasjonal turisme, siden utlendinger synes disse pengene er mer attraktive. land, og konkurransekraften til eksporten øker sammenlignet med de som er laget med høyere valuta.