Hva er selvforsikring?

Når det er egenforsikring, snakker vi om en "forsikring" som bruker egne ressurser for å kunne dekke kostnadene som følger av et krav. I dette tilfellet påtar den ansvarlige personen eller selskapet konsekvensene av risikoen de er utsatt for. Det er motsatt sak til anskaffelsen av en póliza, der risikoen kommer fra en tredjepart som … Les mer

Kategorier S