Hva er deltakelser?

En økonomisk andel refererer til måten eller måter andelen er delt på sosial kapital av en enhet. Spesielt er begrepet deltakelse spesielt for a Limited Liability Societyog den er strukturert eller delt akkumulert eller udelelig.

Generelt er kjennetegnene til aksjene at de generelt har en nominell verdi, men kan ikke deles. All sosial deltakelse er basert på disse prinsippene, og de er også kumulative, slik at man kan være eier av alle aksjene i en Selskapet. Dette er hva som ofte skjer med aksjeselskaper.

Samtidig er det andre typer aksjer, som f.eks foretrukne aksjer, gjennom hvilken det utvikles en investering hvis likviditet varierer i henhold til situasjonen markedet er i.

I alle fall utstedes aksjene av et selskap, og deres reelle og nominelle ytelse er helt knyttet til fortjenesten oppnådd av selskapet.