Hva er Range-Bound Trading?

Range-bound trading er en handelsstrategi som søker å identifisere og dra nytte av prismønstre innenfor et definert område. Rekkevidden kan defineres av støtte- og motstandsnivåer, eller ved å bruke en teknisk indikator som Bollinger Bands.

Strategien innebærer å se etter prismønstre som dannes innenfor det definerte området og deretter inngå handler når mønsteret antyder at et utbrudd er sannsynlig. Traderen vil deretter forlate handelen når prisen når den motsatte enden av området.

En fordel med denne strategien er at den kan brukes under alle markedsforhold, uansett om markedet er trending eller rekkevidde. Den kan også brukes på en hvilken som helst tidsramme, fra intradag- til ukentlige diagrammer.

En potensiell ulempe er imidlertid at falske utbrudd kan oppstå, noe som kan føre til tap hvis traderen ikke er forsiktig.

Hvordan stopper du range trading?

Det første trinnet er å identifisere rekkevidden. Dette kan gjøres ved å se på et prisdiagram og identifisere en tidsperiode hvor prisen beveget seg mellom to veldefinerte nivåer. Når området er identifisert, kan traderen se etter tegn på at prisen begynner å bevege seg utenfor dette området.

Det er noen forskjellige måter å handle et utvalg på, men den vanligste er å kjøpe nederst i serien og selge på toppen. En annen måte er å selge på toppen av serien og kjøpe på bunnen, men dette anses generelt for å være en mer risikabel strategi.

Når en trader har identifisert et område, er neste trinn å se etter tegn på at prisen begynner å bevege seg utenfor dette området. Dette kan gjøres ved å overvåke prishandling og se etter lysestakemønstre eller andre tekniske indikatorer som tyder på en retningsendring.

Hvis prisen begynner å bevege seg utenfor området, kan traderen gå inn i en handel i retning av flyttingen. Stop loss-ordrer bør plasseres like utenfor området for å beskytte mot en reversering.

Hva er teknisk analyse nybegynner?

Teknisk analyse er en teknikk som forsøker å forutsi fremtidige prisbevegelser for et verdipapir, basert på tidligere prisbevegelser. Mange personer som er nye i finansmarkedene tror at prisene beveger seg tilfeldig, og at det er umulig å forutsi fremtidige prisbevegelser. Teknisk analyse er imidlertid basert på troen på at prisene beveger seg i trender, og at det er mulig å forutsi fremtidige prisbevegelser ved å analysere tidligere prisbevegelser.

Det finnes en rekke forskjellige teknikker som kan brukes i teknisk analyse, men den vanligste er diagramanalyse. Kartister forsøker å identifisere mønstre i prisdataene som kan brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser. Et vanlig mønster som brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser er for eksempel hode- og skuldermønsteret.

Teknisk analyse kan brukes sammen med fundamental analyse for å ta mer informerte investeringsbeslutninger. Det er imidlertid viktig å merke seg at teknisk analyse ikke er en eksakt vitenskap, og at det er viktig å bruke annen informasjon i tillegg til teknisk analyse når investeringsbeslutninger tas.

Hvordan handler du i rekkeviddebundne markeder?

Et områdebundet marked er et marked der prisen på en eiendel er begrenset mellom en øvre og nedre grense, uten noen klar trend. For å handle i et områdebundet marked, må traderen først identifisere de øvre og nedre grensene for området. Når disse grensene er identifisert, kan traderen se etter prisreverseringer på disse nivåene for å gå inn og ut av handler.

Det er viktig å merke seg at intervallbundne markeder kan finnes i både bullish og bearish markeder. I et bullish marked vil den øvre grensen for området være motstandsnivået, mens den nedre grensen vil være støttenivået. I et bearish marked vil den øvre grensen for området være støttenivået, mens den nedre grensen vil være motstandsnivået.

Hvordan vet du om en aksje er rekkevidde? En aksje er rekkeviddebundet hvis den handler mellom to spesifikke prisnivåer over en periode. De to nivåene blir vanligvis referert til som støtte- og motstandsnivåer. En aksje sies å være i en rekkevidde hvis den handler mellom støtte- og motstandsnivåene i en lengre periode.

Hvordan bruker du ATR-indikatoren?

ATR-indikatoren (Average True Range) er en teknisk indikator som måler volatiliteten til et verdipapir. ATR beregnes som gjennomsnittet av de sanne områdene over en viss tidsperiode. Det sanne området er det største av følgende:

- Den nåværende høye minus den nåværende laveste
- Den absolutte verdien av den nåværende høye minus den forrige avslutningen
- Den absolutte verdien av den nåværende laveste minus den forrige lukkede

ATR-indikatoren brukes vanligvis av tradere for å måle risikonivået i et verdipapir. En høy ATR indikerer et høyt risikonivå, mens en lav ATR indikerer et lavt risikonivå.