Hva er dårlig gjeld?

Avskrivninger og metoder for estimering. Dårlig gjeld er definert som enhver gjeld som neppe vil bli tilbakebetalt av skyldneren. Dette kan oppstå av en rekke årsaker, som at debitor ikke er i stand til å betale, at debitor ikke er villig til å betale, eller at debitor er død. Det er to hovedmetoder for å … Les mer

Hva er Range-Bound Trading?

Range-bound trading er en handelsstrategi som søker å identifisere og dra nytte av prismønstre innenfor et definert område. Rekkevidden kan defineres av støtte- og motstandsnivåer, eller ved å bruke en teknisk indikator som Bollinger Bands. Strategien innebærer å se etter prismønstre som dannes innenfor det definerte området og deretter inngå handler når mønsteret antyder at … Les mer