Hva er påløpt ansvar og hvordan fungerer det?

Hva er et påløpt ansvar og hvordan fungerer det?

Er periodiserte eiendeler eller forpliktelser?

Periodisering er eiendeler eller forpliktelser som oppstår fra hendelser som har inntruffet, men som ennå ikke er bokført i regnskapet. For eksempel, hvis et selskap har levert en tjeneste, men ennå ikke har fakturert kunden, har selskapet en periodisering for tjenestebeløpet.

Er leverandørgjeld en påløpt forpliktelse?

Ja, leverandørgjeld er en påløpt forpliktelse. Dette er fordi når et selskap kjøper varer eller tjenester på kreditt, pådrar de seg et ansvar som må betales tilbake på et senere tidspunkt. Denne forpliktelsen er oppført i balansen som en leverandørgjeld. Er påløpte forpliktelser en driftsaktivitet? Ja, påløpte forpliktelser er en driftsaktivitet. Dette fordi det er en kortsiktig gjeld, som betyr at det er en gjeld som forfaller innen ett år.

Justerer påløpte forpliktelser oppføringer?

Ja, påløpte gjeldsjusteringsposter er justeringsposter som brukes til å registrere periodisering av utgifter som er påløpt, men som ennå ikke er betalt for. Disse oppføringene gjøres ved slutten av regnskapsperioden for å sikre at regnskapet nøyaktig gjenspeiler selskapets sanne økonomiske stilling.

Hva er noen eksempler på påløpte forpliktelser?

Noen eksempler på påløpte forpliktelser er:

- Lønn til ansatte
- Rentebetalinger på lån
- Husleie til utleiere
- Skatter til staten