Hva er påløpt ansvar og hvordan fungerer det?

Hva er et påløpt ansvar og hvordan fungerer det? Er periodiserte eiendeler eller forpliktelser? Periodisering er eiendeler eller forpliktelser som oppstår fra hendelser som har inntruffet, men som ennå ikke er bokført i regnskapet. For eksempel, hvis et selskap har levert en tjeneste, men ennå ikke har fakturert kunden, har selskapet en periodisering for tjenestebeløpet. … Les mer

Hva er aktivitetsraten?

Definisjonen av aktivitetsrate er indeksen som måler aktivitetsnivået i sysselsetting i et samfunn eller en stat. Denne variabelen har stor verdi for å kjenne et lands økonomiske vekst i løpet av en periode. Beregn aktivitetsrate For å beregne aktivitetsraten må du kjenne en serie verdier som aktiv befolkning og befolkningen over 16 år eller i … Les mer

Kategorier A

Hva er et overtakelsestilbud?

Definisjonen av OPA refererer til forkortelsen overtakelsestilbud. Det er en aksjemarkedsoperasjon som et selskap eller en person gir et tilbud på erverv av hele eller deler av aksjene i en børsnotert enhet. veske til en bestemt pris. OPAer er operasjoner motivert av eksepsjonelle krav til aksjer og muliggjør kjøp av et betydelig antall aksjer i … Les mer

Kategorier B