Hva er overside?

Topside refererer til delen av en oljerigg eller plattform som er over vannlinjen. Dette inkluderer boligkvarteret, bore- og produksjonsutstyret og all annen infrastruktur som er nødvendig for å støtte driften av plattformen. Hva kalles toppen av en borerigg? Toppen av en borerigg kalles boretårnet. Boretårnet er strukturen som støtter borerøret og borkronen. Boretårnet er vanligvis laget av stål og er omtrent 100 fot høyt. Hva er roll and tip? Roll and tip er en metode for å påføre olje på en overflate. Oljen rulles på med en rull, og tippes deretter av med en børste. Denne metoden brukes ofte til å påføre olje på dørkarmer og andre smale overflater.

Hva er de tre komponentene i en oljerigg?

1. Boretårnet: Dette er den store strukturen du ser rage over en oljerigg. Den brukes til å støtte borerøret og annet utstyr som brukes i boring.

2. Pumpehuset: Det er her pumpene som sirkulerer borevæsken befinner seg.

3. The Living Quarters: Det er her arbeiderne på riggen bor. Det er vanligvis en stor metallkonstruksjon med vinduer og dører.

Hva er Topside i FPSO?

Topside refererer til den øverste delen av et FPSO (flytende produksjon, lagring og lossing) fartøy, hvor produksjonsanleggene er lokalisert. Dette inkluderer vanligvis prosessanlegget, boligkvarteret, helipaden og annet hjelpeutstyr. Toppfasilitetene er designet for å behandle oljen og gassen som hentes opp fra reservoaret under, og for å lagre den prosesserte oljen og gassen til den kan losses på tankskip eller rørledninger for transport til land.

Hva er FPSO-materialer?

FPSO-materialer er de materialene som brukes i konstruksjonen av FPSO-er (Flytende produksjons-, lagrings- og lossefartøy). FPSOer er spesialbygde fartøy som brukes i offshore olje- og gassindustrien for produksjon og lagring av råolje.

De vanligste FPSO-materialene er stål og aluminium, som brukes til skrog og dekk på fartøyet. FPSOer kan også konstrueres av betong, men dette er mindre vanlig. Materialene som brukes til lagertankene på en FPSO vil variere avhengig av hvilken type olje som lagres, men det vanligste tankmaterialet er rustfritt stål.