Hva er økonomisk inntekt?

Definisjonen av finansinntekter er beløpene som utelukkende kommer fra selskapets økonomiske styring med hensyn til renter på lån gitt, ytelse av verdipapirporteføljen, inntekter fra aksjer i kapitalen til andre selskaper og rabatter på oppkjøp fra Jeg betaler snart. Generelt inkluderer denne delen finansielle investeringer som er gjort for å plassere et kontantoverskudd.

Finansinntekter i PGC

Avhengig av inntektskilde, vil Generell regnskapsplan bestemme flere kontoer hvor de skal gjenspeiles, for eksempel:

  • Inntekt fra rentepapirer.
  • Inntekt fra aksjer fra deltakelse i hovedstaden i et annet selskap.
  • Kredittinntekt fra interesser av lånene som ble gitt av selskapet.
  • Nok en økonomisk inntekt.

Begrepet finansielle inntekter refererer derfor til avkastning i form av gevinst, utbytte og renter generert av finansielle investeringer eller av Bankinnskudd i løpende kontoer, for eksempel inntekt fra kapitalandeler eller renter på lån.

Ved anvendelse av opptjeningsprinsippet registreres finansielle inntekter når de er påløpt, uavhengig av når de blir samlet inn. For eksempel, hvis et selskap yter et lån på 100.000 euro 1. desember 2016, i tolv måneder, med betaling av renter ved operasjonens slutt, må det i år 2000 registrere renten på lånet som tilhører desember måned , uavhengig av at betalingen ikke vil skje før 30. november 2017.