Mat Hold Mønster Definisjon og eksempel

Et matteholdmønster er et teknisk analysebegrep som brukes for å beskrive et kortsiktig reverseringsmønster som dannes etter en lengre periode med priskonsolidering. Mønsteret er skapt av en serie prissvingninger som veksler mellom høyere høyder og lavere nedturer, hvor hver påfølgende høy og lav er litt lavere enn den forrige. Dette skaper en nedoverskrående kanal som … Les mer

Hva er økonomisk inntekt?

Definisjonen av finansinntekter er beløpene som utelukkende kommer fra selskapets økonomiske styring med hensyn til renter på lån gitt, ytelse av verdipapirporteføljen, inntekter fra aksjer i kapitalen til andre selskaper og rabatter på oppkjøp fra Jeg betaler snart. Generelt inkluderer denne delen finansielle investeringer som er gjort for å plassere et kontantoverskudd. Finansinntekter i PGC … Les mer

Kategorier I