Hva er økonomisk gearing?

Begrepet økonomisk gearing refererer til den delen av selskapet som er finansiert med gjeld. Det gir oss tilgang til investeringer av en viss relevans med mindre egne midler. Finansiell innflytelse innebærer større risiko for selskapet, siden ekstern finansiering representerer en kostnad for selskapet som må reflekteres i å oppnå fordeler før fradrag for renter. Dette … Les mer