Hva er nettverk?

Konseptet med nettverk er basert på etablering av et profesjonelt kontaktnettverk, som gjør at vi kan bli kjent, både personlig og mht. Selskapet. Det vil også hjelpe oss med å finne potensielle investorer eller partnere. Det er en av de hyppigste praksis i bedriftsmiljøet og blant gründere.

Derfor vil en definisjon av nettverk være muligheten til å opprette et kontaktnettverk for å generere jobb- eller forretningsmuligheter.

Vi må også ta for oss begrepet forretningsnettverk, som er prosessen med veving, for da effektivt å kunne dra nytte av kontakter og innflytelsesnettverk. Dette er møter organisert for ledere og gründere med sikte på å utveksle informasjon og kontakter for å forbedre ledelsen og oppnå mulig samarbeid.

For å få nettverk må du først etablere et forretnings- eller profesjonelt mål. Deretter skal de rette menneskene bli funnet gjennom nære sirkler eller sosiale nettverk som Linkedin.

Et av eksemplene på nettverksbygging kan være å etablere en agenda for hendelser vi skal delta på, der selskaper relatert til vårt felt er til stede.

Hva er nettverk for?

Her er noen av fordelene fra denne stadig mer brukte praksisen i næringslivet.

  • Kjenn potensielle kunder: Å ha nok kontakter vil bety at mange av dem kan anbefale tjenestene til en bestemt bruker for en bestemt kunde.
  • Øk selskapets synlighet: ved å delta i nettverksbegivenheter, begynner merkevaren å bli kjent i Mercado, for å ha mer synlighet av produktene eller tjenestene dine.
  • Møt nye leverandører eller samarbeidende selskaper: sjansene for å få samarbeidspartnere som bidrar til å forbedre tjenester eller produkter økes.
  • Øk salg eller muligheter for å skaffe deg en ny jobb: Å ha et større kontaktnettverk vil bidra til å ha flere sjanser til å lande en bedre posisjon, samt øke salget og derfor forbedre resultatene.
  • Få erfaring: et større antall kontakter vil også bidra til å ha mer kunnskap.