Slapp av

Begrepet «avvikling» brukes til å beskrive prosessen med å avvikle en handel. Dette kan gjøres av en rekke årsaker, men den vanligste er å stenge en posisjon som har nådd sitt maksimale tap. Når en trader avvikler en handel, kansellerer de i hovedsak alle de åpne ordrene knyttet til den handelen. Dette betyr at eventuell … Les mer

Hva er markedsverdien?

Markedsverdi er et begrep som representerer verdien av en vare som brukes på et gitt tidspunkt. Vanligvis brukes begrepet markedsverdi i salg av biler. Å referere til markedsverdi som eier et brukt kjøretøy når det legges ut for salg. Bruk av dette begrepet er også vanlig i de tilfeller der et kjøretøy regnes som uhell … Les mer

Kategorier V