Hva er gjenformidling?

Reformidling er prosessen med å bruke nye mellomledd for å erstatte tradisjonelle mellommenn i det finansielle systemet. Med andre ord er reintermediation prosessen med finansiell innovasjon.

Reformidling kan ha mange former. For eksempel bruker nye finansteknologiske (fintech) firmaer internett og mobilteknologi for å tilby finansielle tjenester direkte til forbrukere, utenom tradisjonelle banker og andre finansielle mellomledd. I Kina har mobilbetalingsfirmaer som Alipay og WeChat Pay blitt enormt populære, med over én milliard brukere mellom seg.

Formidling kan også forekomme når det innføres nye regler som endrer landskapet i det finansielle systemet. For eksempel førte innføringen av Basel III-bankregelverket i kjølvannet av finanskrisen til et skifte i måten bankene henter inn kapital på, med større vekt på egenkapital fremfor gjeld. Dette gjorde det vanskeligere for bankene å skaffe kapital, og førte til fremveksten av alternative långivere som peer-to-peer (P2P)-plattformer.

Formidling kan ha stor innvirkning på det finansielle systemet og økonomien som helhet. For eksempel har reformidlingen av banksektoren ført til en konsolidering av bransjen, med et mindre antall større banker. Dette har gjort banksektoren mer effektiv, men det har også gjort den mer konsentrert og mindre konkurransedyktig.

Hva betyr omformidling i markedsføring?

Reformidling er prosessen med å introdusere nye mellommenn i et marked, eller å erstatte eksisterende mellommenn med nye.

Det er flere grunner til at selskaper kan velge å omforme sine markeder. En grunn er å ta tak i en opplevd svakhet i den eksisterende markedsstrukturen. For eksempel kan et selskap føle at de eksisterende mellomleddene ikke gjør en god nok jobb med å nå potensielle kunder, eller at de ikke yter tilstrekkelig kundeservice.

En annen grunn til reformidling er å dra nytte av ny teknologi. Et selskap kan for eksempel introdusere en ny nettmarkedsplass som lar kunder kjøpe og selge produkter direkte fra hverandre, og omgå tradisjonelle fysiske forhandlere.

Enda en grunn til reformidling er å ta seg inn i nye markeder. Et selskap kan for eksempel introdusere en ny tjeneste som lar kunder bestille hotellrom direkte fra smarttelefonen.

Formidling kan være en risikofylt strategi, da det kan fremmedgjøre eksisterende kunder og partnere. Det kan også være kostbart, da det krever utvikling av ny infrastruktur og prosesser. Likevel kan reformidling være et kraftig verktøy for selskaper som ønsker å oppnå et konkurransefortrinn i sine markeder.

Hvem er e-handelens far?

Det er ingen fasitsvar på dette spørsmålet. Netthandel har utviklet seg over tid og har blitt påvirket av mange forskjellige mennesker og bedrifter. Tidlige innovatører innen e-handel inkluderer store navn som Amazon og eBay. Disse selskapene bidro til å være banebrytende for mange av teknologiene og praksisene som nå er vanlig i netthandelsverdenen. Nyere innovatører inkluderer selskaper som Uber og Airbnb, som har forstyrret tradisjonelle virksomheter med sin innovative bruk av teknologi.

Hva er motmedieringsstrategi?

I makroøkonomi er motmekling en strategi brukt av finansinstitusjoner for å omgå behovet for en mellommann i transaksjonsprosessen. I en tradisjonell finansiell transaksjon er det nødvendig med en mellommann som en bank eller megler for å lette utvekslingen av midler mellom de to partene. Bruken av en mellommann øker kostnadene for transaksjonen og kan bremse prosessen.

Med motmekling kan finansinstitusjoner koble kjøpere og selgere direkte, noe som eliminerer behovet for en mellommann. Dette kan fremskynde transaksjonsprosessen og redusere kostnadene. I noen tilfeller kan motmekling også gi mulighet for mer effektiv allokering av ressurser.

Et eksempel på motmekling er bruken av online markedsplassplattformer. Disse plattformene lar kjøpere og selgere koble seg direkte, uten behov for en mellommann. Dette kan føre til raskere transaksjoner og lavere kostnader.

Et annet eksempel på motformidling er bruken av peer-to-peer utlånsplattformer. Disse plattformene lar låntakere og långivere koble seg direkte, uten behov for en bank eller annen finansinstitusjon. Dette kan føre til raskere lånegodkjenninger og lavere renter. Hva er de tre typene e-handel? B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer) og C2C (consumer-to-consumer).

Hva er de fire e-businessfordelene?

1. Økt markedsstørrelse: Ved å selge varer og tjenester på nettet, kan bedrifter nå et globalt marked, i stedet for å være begrenset til kun å selge til lokale kunder.

2.Økt kundebase: Kunder kan handle online 24/7 fra hvor som helst i verden. Dette gir bedrifter muligheten til å selge til kunder som ellers kanskje ikke hadde hatt muligheten til å kjøpe deres produkter eller tjenester.

3. Økt salg og inntekt: Med en større kundebase og muligheten til å selge til kunder over hele verden, kan bedrifter se en betydelig økning i salg og inntekter.

4. Kostnadsbesparelser: Bedrifter kan spare kostnader ved å selge på nettet, for eksempel å slippe å betale for fysiske utstillingsvinduer eller inventar.