Hva er frykt- og grådighetsindeksen?

Frykt og grådighet-indeksen er et mål på hvordan investorer har det med markedet, der "frykt" er representert med et lavt tall og "grådighet" er representert med et høyt tall. Indeksen er basert på syv faktorer: aksjekurs, volatilitet, put/call-forhold, etterspørsel etter søppelobligasjoner, statsrenter, markedsbredde og gullpris. En lesning på 0-20 betyr at investorer er "redd", 21-40 betyr at de er "nøytrale", og 41-100 betyr at de er "grådige".

Hvordan bruker CNN frykt- og grådighetsindeks?

CNNs Fear & Greed Index er en teknisk indikator som er designet for å vise hvor redde eller grådige investorer er. Den er basert på seks indikatorer: aksjekurs, volatilitet, handelsvolum, momentum, bredde og put/call-forhold.

Når indeksen er på 0, betyr det at investorene er nøytrale. En lesning på 100 betyr at investorer er ekstremt grådige, mens en lesning på -100 betyr at de er veldig redde.

Indeksen kan brukes som en kontrarisk indikator, noe som betyr at når den er ekstreme (enten veldig høy eller veldig lav), kan det være et godt tidspunkt å kjøpe eller selge, henholdsvis. Hvorfor kalles det et oksemarked? Begrepet "bull market" brukes for å beskrive et marked der prisene stiger eller forventes å stige. Begrepet antas å ha sin opprinnelse på slutten av 1800-tallet, da det ble brukt for å beskrive markedet for storfe.

Er vi i et bjørne- eller oksemarked 2022?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da det i stor grad avhenger av individuelle forhold og markedsforhold. Som en generell regel er imidlertid et bjørnemarked typisk definert som en tidsperiode der aksjekursene faller med 20 % eller mer fra toppen, mens et oksemarked typisk defineres som en tidsperiode der aksjekursene stiger med 20 %. eller mer fra deres nedturer. Basert på denne definisjonen er det mulig at vi kan se et bjørnemarked i 2022 dersom aksjekursene faller kraftig fra dagens nivå. Det er imidlertid også mulig at vi kan se et oksemarked hvis aksjekursene stiger kraftig fra dagens nivåer. Til syvende og sist er det umulig å forutsi den fremtidige retningen til markedene med noen sikkerhet, så investorer bør alltid være forberedt på muligheten for enten et bjørne- eller oksemarked. Hva er den høyeste VIX noensinne? Den høyeste VIX som noen gang er registrert var 24. oktober 2008, under den globale finanskrisen, da den nådde en topp på 89,53.

Hvordan kontrollerer du frykt og grådighet i handel?

De to viktigste følelsene handelsmenn må forholde seg til er frykt og grådighet. Begge disse følelsene kan føre til dårlig beslutningstaking og kan føre til at en trader taper penger.

Den beste måten å håndtere frykt og grådighet på er å ha en plan og holde seg til den planen. En plan vil bidra til å holde en næringsdrivende fokusert og disiplinert. En plan bør inkludere ting som hva slags handler du skal gjøre, hvor mye penger du skal risikere og når du skal avslutte en handel.

En annen måte å håndtere frykt og grådighet på er å bruke risikostyringsverktøy. Disse verktøyene kan hjelpe en trader med å begrense tapene og beskytte kapitalen.

Noen risikostyringsverktøy som en trader kan bruke er stop-loss-ordrer og posisjonsstørrelse. En stop-loss-ordre er en ordre om å selge et verdipapir når det når en viss pris. Denne prisen er vanligvis under gjeldende markedspris. En posisjonsstørrelse er en måte å bestemme hvor mange aksjer i et verdipapir som skal kjøpes eller selges.

Til slutt er det viktig å huske at handel er et langsiktig spill. Det vil være opp- og nedturer underveis, men hvis en trader holder seg til planen og styrer risikoen sin, vil de til slutt lykkes.