Hva er et selskap?

Et selskap består av en organisasjon eller institusjon, opprettet og dannet av en person eller gruppe mennesker, som er dedikert til en bestemt økonomisk aktivitet for å oppnå mål som senere blir fordeler. I tillegg, for å definere hva et selskap er, er det nødvendig å nevne produktene, varene og tjenestene det tilbyr sine kunder og som det tjener på.

Hvordan selskaper klassifiseres

Det finnes flere typer selskaper, og alle er klassifisert i henhold til aktiviteten eller markedet de er rettet mot, i henhold til deres størrelse, i henhold til deres opprettelse eller deres juridiske form og til slutt, i henhold til deres handlingsrom. Deretter vil vi se hvordan selskaper klassifiseres basert på disse kommenterte beskrivelsene:

  • I henhold til deres aktivitet eller marked: primær sektor, sekundær sektor, tertiær sektor, kvartær sektor (jordbruk, husdyr, industri og tjenester)
  • Avhengig av størrelse: store selskaper, små og mellomstore selskaper (Små og mellomstore bedrifter)
  • I henhold til oppretting eller juridisk form: anonymt samfunn, aksjeselskap, individuelt samfunn eller kooperativer
  • I henhold til handlingsområdet: lokale selskaper, nasjonale selskaper, multinasjonale selskaper eller transaksjons selskaper