Hva er et registrert pensjonsinntektsfond (RRIF)?

Et registrert pensjonsinntektsfond (RRIF) er et pensjonssparemiddel som er registrert hos staten. En RRIF lar deg konvertere din Registered Retirement Savings Plan (RRSP) til en inntektsstrøm. Du kan velge hvor mye inntekt du vil motta fra din RRIF hvert år, og du kan ta ut pengene dine når som helst. Det er minimumskrav for uttak for RRIF-er, og dine uttak beskattes som inntekt. Hvem betaler skatten på en RRIF ved død? Det er ingen skatt på en RRIF ved død. Livrenten utbetaler saldoen til RRIF til mottakerne skattefritt.

Hva er forskjellen mellom en RRSP og et pensjonsinntektsfond RRIF)?

En RRSP er en pensjonsspareplan som er registrert hos staten. Det er en skatteutsatt spareplan som lar deg sette av penger til pensjonering og utsette å betale skatt på pengene til du tar dem ut.

En RRIF er et pensjonsinntektsfond som også er registrert hos staten. Det er en måte å konvertere RRSP-sparingene dine til en inntektsstrøm under pensjonering. Med en RRIF må du gjøre minimumsuttak hvert år, og du betaler skatt på pengene etter hvert som du tar dem ut.

Kan en RRIF utbetales?

Ja, en RRIF kan utbetales. Det er imidlertid skattemessige konsekvenser som må vurderes før du gjør det. Hvis RRIF utbetales før fylte 65 år, vil hele beløpet bli skattlagt som inntekt. Hvis RRIF utbetales etter fylte 65 år, vil bare den delen av RRIF som overstiger minimumsbeløpet som kreves for å bli trukket ut hvert år bli skattlagt som inntekt.

Kan du åpne en RRIF i alle aldre? Ja, du kan åpne et Registered Retirement Income Fund (RRIF) i alle aldre, men det er noen begrensninger på hvor mye penger du kan ta ut fra RRIF-en din hvert år. Minimumsbeløpet for uttak er satt av myndighetene og er basert på alderen din og verdien av RRIF. Hva er minimumsuttaket fra en RRIF i 2022? Svaret er at minimumsuttaket fra en RRIF i 2022 er $93 333,33.