Hva er et magnetstripekort?

Et magnetstripekort er en type kredittkort som inneholder en stripe med magnetisk informasjon på baksiden av kortet. Denne stripen kan leses av en kortleser og brukes til å lagre informasjon om kortinnehaveren, for eksempel kontonummer, utløpsdato og sikkerhetskode. Magnetstripen brukes også til å spore kortinnehaverens kjøpshistorikk og for å bekrefte identiteten til kortinnehaveren ved kjøp. Hva slags brikke er det i et kredittkort? Type brikke i et kredittkort varierer avhengig av kortutsteder, men den vanligste typen er en mikrobrikke. Disse brikkene lagrer informasjon om kortinnehaverens konto og brukes til å bekrefte kortinnehaverens identitet ved kjøp.

Hva er et digitalt kredittkort?

Et digitalt kredittkort er et kredittkort som kan brukes til nettkjøp. Denne typen kort blir stadig mer populær ettersom flere og flere handler på nett. Et digitalt kredittkort lar deg foreta kjøp uten å måtte oppgi din fysiske kredittkortinformasjon til selgeren. I stedet kan du ganske enkelt oppgi ditt digitale kredittkortnummer og utløpsdato.

Det er noen forskjellige måter du kan få et digitalt kredittkort på. Ett alternativ er å registrere deg for en tjeneste som PayPal eller Google Wallet. Disse tjenestene vil gi deg et virtuelt kredittkortnummer som du kan bruke for nettkjøp. Et annet alternativ er å registrere seg for en tjeneste som gir deg et fysisk kredittkort som også har en digital komponent, for eksempel en metallstripe eller en mikrobrikke. Er magnetkortleser en inndataenhet? Ja, magnetiske kortlesere er inndataenheter. De brukes til å lese informasjonen som er lagret på magnetstripen på et kredittkort. Denne informasjonen kan brukes til å behandle betalinger, spore kjøp og bekrefte identitet.

Hva er EMV i debetkort?

EMV er et akronym for Europay, Mastercard og Visa, de tre selskapene som opprinnelig utviklet EMV-standarden. EMV-brikkekort er innebygd med en mikrobrikke som lagrer og beskytter kortholderdata. Når det brukes på en chip-aktivert terminal, oppretter et EMV-brikkekort en unik transaksjonskode som ikke kan brukes igjen. Dette bidrar til å forhindre svindel ved å gjøre det vanskeligere for tyver å kopiere eller skumme kortinformasjon.

Hvordan fungerer en magnetstripeleser?

En magnetstripeleser, også kalt magstripeleser, er en enhet som kan lese informasjonen som er kodet i magnetstripen på baksiden av et kredittkort. Magnetstripen inneholder tre spor med data, som hver er kodet med en annen magnetisk kodingsteknikk. Det første sporet er kodet med en teknikk kalt Frequency Modulation (FM), det andre sporet er kodet med en teknikk kalt Phase Modulation (PM), og det tredje sporet er kodet med en teknikk kalt Pulse Width Modulation (PWM).

Magnetstripelesere fungerer ved å føre et magnetisk lesehode over magnetstripen på baksiden av et kredittkort. Lesehodet består av en trådspole som er viklet rundt en magnet. Når lesehodet passerer over magnetstripen, induserer det en strøm i trådspolen. Strømmen blir deretter forsterket og ført gjennom et filter som konverterer den til et digitalt signal. Det digitale signalet sendes deretter til en datamaskin som dekoder signalet og viser informasjonen på skjermen.

Magnetstripelesere kan brukes til å lese informasjonen som er kodet i alle tre sporene til magnetstripen. Imidlertid leser de fleste magnetstripelesere kun det første sporet, som inneholder kontonummer, utløpsdato og sikkerhetskode.