Kredittkortdump Definisjon

En "kredittkortdump" er en type økonomisk svindel som involverer uautorisert kopiering og salg av kredittkortinformasjon. Dette kan gjøres enten ved fysisk å stjele kredittkortet og deretter selge informasjonen, eller ved å få tilgang til kredittkortinformasjonen elektronisk og deretter selge den. Uansett er sluttresultatet det samme – kredittkortinnehaverens informasjon selges til noen som deretter kan bruke den til å foreta uautoriserte belastninger. Hvor mange kredittkortsvindler er det? Ifølge Federal Trade Commission var det mer enn 2,5 millioner rapporter om kredittkortsvindel i 2018. Dette inkluderer både svindel som skjedde ved bruk av et fysisk kredittkort, samt svindel som skjedde ved bruk av kredittkortnummer (uten det fysiske kortet til stede).

Hva er spor 2 på et kredittkort?

Spor 2 er den andre magnetstripen på baksiden av et kredittkort som inneholder kontoinformasjon. Denne informasjonen inkluderer kortinnehaverens navn, kontonummer, utløpsdato og noen ganger en tjenestekode. Informasjonen på spor 2 er kodet i et format som ikke er lesbart for mennesker, noe som bidrar til å forhindre svindel.

Hvordan fungerer klonekort?

Det er noen forskjellige måter klonekort kan lages på, men den vanligste metoden er gjennom bruk av skimming-enheter. Skimming-enheter kan plasseres på minibanker eller salgsterminaler for å fange opp dataene fra magnetstripen på baksiden av kortene. Disse dataene kan deretter kodes inn på et tomt kort og brukes til å foreta uredelige kjøp.

En annen måte å lage klonekort på er gjennom bruk av datainnbrudd. Når et datainnbrudd oppstår, kan personlig informasjon som kredittkortnummer og utløpsdatoer innhentes. Denne informasjonen kan deretter brukes til å lage klonekort.

Hvis du mistenker at kortet ditt har blitt klonet, bør du kontakte kortutstederen umiddelbart. De vil kunne kansellere kortet ditt og gi deg et nytt.

Hva kalles svindel med kredittkort? Kredittkortsvindel er en type økonomisk svindel som involverer uautorisert bruk av et kredittkort for å skaffe varer eller tjenester. Dette kan gjøres ved å foreta kjøp med et stjålet eller falskt kredittkort, eller ved å bruke et stjålet eller falskt kredittkortnummer for å foreta et nettkjøp. Kredittkortsvindel er en alvorlig forbrytelse som kan føre til store bøter og fengsel. Hvordan bruker du en dump? Når du «dumper» noe, selger du det raskt og til en lav pris. Du kan for eksempel «dumpe» en aksje når den er i ferd med å gå konkurs.