Hva er et kors i finans?

Et «kryss» i finans er samtidig kjøp og salg av to verdipapirer. For eksempel kan en investor kjøpe 100 aksjer i ABC Company og selge 100 aksjer i XYZ Company samtidig. Dette er også kjent som en "krysshandel".

Kryss kan utføres i det åpne markedet eller gjennom en megler. Når det gjøres i det åpne markedet, er handelen mellom to investorer. Når det gjøres gjennom en megler, er handelen mellom megleren og investoren.

Det er noen få grunner til at en investor kan utføre et kryss. En grunn er å unngå provisjonen som ville bli belastet hvis investoren kjøpte og solgte verdipapirene separat. En annen grunn er å utnytte en midlertidig prisforskjell mellom de to verdipapirene.

Kryss kan være risikabelt fordi investoren kjøper og selger to verdipapirer samtidig. Hvis prisen på ett verdipapir går ned, vil investoren tape penger på handelen.

Hva er et budkryss? Et budkryss er et elektronisk handelssystem som lar meglere handle verdipapirer med hverandre uten å gå gjennom en børs. Dette systemet brukes vanligvis av meglere som handler med store verdipapirblokker, for eksempel institusjonelle investorer. Hva er et kryss i finans? Et kryss i finans refererer til en transaksjon hvor to verdipapirer handles samtidig uten bruk av megler. Dette gjøres vanligvis mellom to store institusjoner eller investorer for å unngå gebyrene forbundet med bruk av megler.

Hvordan fungerer en krysshandel? En krysshandel er en ulovlig praksis der en megler kjøper eller selger et verdipapir for sin egen regning samtidig som han selger eller kjøper det samme verdipapiret for en annen konto, uten å avsløre interessekonflikten til noen av partene. Denne praksisen lar megleren dra nytte av forskjellen i kjøps- og salgsprisene på verdipapiret, og tjene en provisjon på begge sider av handelen. Hva er et bullish cross? Et bullish kryss er når 50-dagers glidende gjennomsnitt (MA) krysser over 200-dagers MA. Dette anses generelt som et bullish signal, da det indikerer at den kortsiktige trenden begynner å bevege seg opp mot den langsiktige trenden.

Hva er et gyldent kors i aksjediagrammer?

Et gyldent kryss er et bullish signal som oppstår når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser over et langsiktig glidende gjennomsnitt. Dette signaliserer at den kortsiktige trenden begynner å skru seg opp, og at den langsiktige trenden snart kan følge.

De vanligste glidende gjennomsnittene som brukes for et gyldent kors er 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Imidlertid kan andre kombinasjoner brukes, for eksempel 10-dagers og 30-dagers glidende gjennomsnitt, eller 20-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Et gyldent kors kan også brukes som et utgangssignal for korte posisjoner eller som en bekreftelse på utbrudd.

Her er et eksempel på et gyldent kors på et aksjediagram: