Hva er et gjeldsinstrument?

Et gjeldsinstrument er en papir- eller elektronisk forpliktelse som gjør det mulig for den utstedende parten å skaffe midler (det vil si å skaffe finansiering) med løftet om å tilbakebetale det lånte beløpet i en tid som ble fastsatt i en tidligere avtale. Blant de mest populære gjeldsinstrumentene er sedler, obligasjoner, gjeld eller til og … Les mer

Kategorier G