Hva er et 2-1 nedkjøp?

Et 2-1 nedkjøp er en type boliglånsfinansiering hvor renten reduseres de to første årene av låneperioden. Etter den første toårsperioden øker renten til en høyere rente for gjenværende løpetid av lånet. Denne typen finansiering brukes ofte av boligkjøpere som kanskje ikke kvalifiserer for et tradisjonelt boliglån. Hva er et permanent rentenedkjøp? Et permanent rentenedkjøp er en type boliglån hvor renten reduseres for lånets levetid. Dette kan enten gjøres av långiver eller låntaker, men det gjøres oftest av låntaker.

Hvordan fungerer en selger nedkjøp? Et selgerkjøp er en type finansiering som lar en boligselger hjelpe en kjøper med rentebetalingene på et boliglån. Selger gjør dette ved å betale et engangsbeløp ved lukking, som långiver deretter bruker til å senke renten på boliglånet. Dette kan spare kjøperen penger i løpet av lånets levetid, og gjøre de månedlige betalingene rimeligere.

Hva er en 3/5-konform ARM?

En 3/5-konform ARM er et boliglån som har en 3-års innledende rentebindingsperiode etterfulgt av en 5-års justerbar renteperiode. Den opprinnelige fastrenten er vanligvis lavere enn renten på et 30-års fastrentelån, noe som gjør 3/5 ARM til et rimeligere alternativ for boligkjøpere. Etter den innledende rentebindingsperioden kan renten på 3/5 ARM endres, men den kan aldri gå over en forhåndsbestemt grense ("taket"). Hvilken type boliglån lar en huseier på 62 år eller eldre låne penger mot egenkapitalen som er bygget opp i hjemmet deres? Den typen boliglån som lar en huseier på 62 år eller eldre låne penger mot egenkapitalen som er bygget opp i hjemmet deres, kalles et omvendt boliglån. Et omvendt boliglån er et lån som lar låntakeren få tilgang til en del av egenkapitalen i hjemmet uten å måtte betale månedlige boliglån. Lånet betales tilbake når låntaker selger boligen eller dør.

Hva er en nedkjøpssubsidie?

Et nedkjøpstilskudd er et tilskudd som brukes til å senke de månedlige betalingene på et boliglån. Tilskuddet betales av staten eller av en privat part, og det brukes til å dekke en del av renten på boliglånet. Tilskuddet utbetales typisk for en periode, hvoretter låntaker er ansvarlig for hele boliglånsbeløpet.