Hva er en solnedgangsbestemmelse?

En solnedgangsbestemmelse er en klausul i et lovforslag eller lov som gjør at lovforslaget eller loven utløper etter en viss tid med mindre den fornyes av lovgiver. Sunset-bestemmelser brukes til å tvinge frem periodisk gjennomgang av et lovforslag eller lov for å sikre at det fortsatt er nødvendig og effektivt.

Hvem introduserte solnedgangsloven?

I USA er Sunset Law en lov som krever en utløpsdato for alle lover, med mindre de er eksplisitt fornyet av Kongressen. Ideen bak Sunset Law er at den tvinger Kongressen til med jevne mellomrom å gjennomgå lover for å se om de fortsatt er effektive og nødvendige, og å gjøre nødvendige endringer eller oppheve dem hvis de ikke er det.

The Sunset Law ble først foreslått tidlig på 1970-tallet av daværende representant Richard Cheney (R-WY), men den ble ikke vedtatt i lov før tidlig på 1990-tallet.

Hvorfor heter det Sunshine Act?

Sunshine Act er en lov som pålegger legemiddel- og utstyrsselskaper å rapportere visse betalinger og gaver til leger og undervisningssykehus. Loven er også kjent som Physician Payments Sunshine Act eller Open Payments-programmet.

Loven er ment å øke åpenheten rundt de økonomiske relasjonene mellom legemiddel- og utstyrsselskaper og legene som foreskriver produktene deres. Håpet er at denne åpenheten vil bidra til å håndtere bekymringer om potensielle interessekonflikter.

Sunshine Act ble vedtatt som en del av Affordable Care Act i 2010. Den trådte i kraft i august 2013. Hvilke garantier gir den føderale regjeringen til delstatene? Den føderale regjeringen garanterer full tro og kreditt til hver stat, noe som betyr at den anerkjenner gyldigheten av hver stats gjeld og kontrakter. Den garanterer også hver stats rett til selvstyre. Hva er en utløpsklausul i en ekteskapsavtale? En utløpsklausul er en bestemmelse i en ekteskapsavtale som fastsetter en bestemt dato eller tidsperiode etter at avtalen ikke lenger er gyldig. Dette lar par se vilkårene i avtalen på nytt og gjøre endringer etter behov. Solnedgangsklausuler brukes ofte i ekteskapsavtaler for å gi mulighet for fremtidige barn eller endringer i økonomiske forhold.

Hva er egenskapen for solnedgangsdato?

Egenskapen for solnedgangsdato er en juridisk betegnelse som er plassert på en tomt av myndighetene. Denne betegnelsen betyr at landet vil bli fjernet fra markedet og returnert til myndighetene på en bestemt dato. Formålet med denne utpekingen er å beskytte jorda mot utbygging og sikre at det blir bevart for fremtidige generasjoner.